El cap de llista per la circumscripció de València a les Corts, Enric Morera, ha participat hui en un passeig ciutadà per l’Avinguda del País Valencià de Torrent amb els membres del col·lectiu local de Compromís per tal d’explicar a la ciutadania les propostes de la formació ecovalencianista de cara a les eleccions municipals i autonòmiques del proper diumenge 24 de maig i, d’eixa manera, donar suport a la campanya de Compromís a la capital de l’Horta Sud.

A més, el col·lectiu de Compromís per Torrent ha improvisat una Assemblea Ciutadana davant de la delegació d’Hisenda per tal d’explicar la proposta de finançament just que funciona com un dels eixos de campanya de Compromís per tal de proporcionar iniciatives que garantisquen el benestar dels ciutadans i ciutadanes.

En aquest sentit, tant Enric Morera com Pau Alabajos, candidat a l’Alcaldia de Torrent, han coincidit a assenyalar que el model de finançament pactat històricament entre PP i PSOE ha sigut una de les causes que ha produït que els valencians i valencianes estiguem per sota de la mitjana de renda quan, com s’ha conegut hui segons dades d’Eurostat, les diferències entre rics i pobres han tornat a nivells màxims de fa 30 anys.

Així doncs, Morera ha explicat que “els valencians i valencianes som l’únic territori que, estant per baix de la mitjana de renda, aportem com si estiguérem per damunt. En comptes de rebre en concepte de solidaritat, aportem per pagar altres territoris més rics. Això suposa que els fons que rebem pel finançament no arriben ni a cobrir les despeses de Sanitat i Educació, els pilars del nostre benestar”.

“Per altra banda” –ha continuat explicant Morera-, “la inversió territorialitzada en els Pressupostos Generals de l’Estat tampoc no ens té en compte. Som el 10% de la població de l’Estat, però rebem el 5% de les inversions; és a dir, exactament la meitat del que ens correspondria”.

“I aquestes dades tenen conseqüències directes per a la població” –ha apuntat Morera-, “ja que significa menys diners per a escoles, mestres, metges o, concretament en Torrent, haver pogut fer un Hospital comarcal tal com reclamem des de fa tant de temps a Compromís, soterrar les vies del metro al pas pel barri de Camí la Nòria, un centre d’urgències, etc. Tot això són recursos que no té la Generalitat per a fer inversions”.

En eixe sentit, tant Morera com Alabajos han coincidit a assenyalar que Compromís serà determinant tant en les eleccions a les Corts com a l’Ajuntament de Torrent i, així doncs, “per fi podrem aconseguir que Torrent tinga el pes que es mereix en inversions per part de la Generalitat en les infraestructures i els serveis que ens calen”.

Finalment, Enric Morera ha tancat el cercle de les “primeres espases” de Compromís que han vingut a donar suport a la campanya de la seua formació en Torrent, municipi on els ecovalencianistes han comptat amb la participació i actes de Mónica Oltra, candidata a la Presidència; Jordi Sebastià, eurodiputat; Joan Baldoví, diputat al Congrés; Fran Ferri, diputat a les Corts i número 4 de la llista de la circumscripció de València, i amb Joan Ribó, candidat a l’Alcaldia de València, que va llançar junt amb Pau Alabajos la proposta de consultes per la municipalització de l’aigua en l’Àrea Metropolitana.

Morera: “Con una financiación justa como la que proponemos desde Compromís tendríamos los recursos para llevar a cabo inversiones clave como el Hospital de Torrent”

El cabeza de lista por la circunscripción de Valencia en las Corts, Enric Morera, ha participado hoy en un paseo ciudadano por la Avenida del País Valenciano de Torrent con los miembros del colectivo local de Compromís para explicar a la ciudadanía las propuestas de la formación ecovalencianista de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo 24 de mayo y, de esa manera, apoyar la campaña de Compromís en la capital de la Horta Sud.

Además, el colectivo de Compromís per Torrent ha improvisado una Asamblea Ciudadana ante la delegación de Hacienda para explicar la propuesta de financiación justa que funciona como uno de los ejes de campaña de Compromís para proporcionar iniciativas que garanticen el bienestar de los ciudadanos.

En este sentido, tanto Enric Morera como Pau Alabajos, candidato a la Alcaldía de Torrent, han coincidido en señalar que el modelo de financiación pactado históricamente entre PP y PSOE ha sido una de las causas que ha producido que los valencianos estemos por debajo de la media de renta cuando, como se ha conocido hoy según datos de Eurostat, las diferencias entre ricos y pobres han vuelto a niveles máximos de hace 30 años.

Así pues, Morera ha explicado que “los valencianos somos el único territorio que, estando por debajo de la media de renta, aportamos como si estuviéramos por encima. En vez de recibir en concepto de solidaridad, aportamos para pagar otros a territorios más ricos. Esto supone que los fondos que recibimos por la financiación no llegan ni a cubrir los gastos de Sanidad y Educación, los pilares de nuestro bienestar”.

“Por otra parte” -ha continuado explicando Morera-, “la inversión territorializada en los Presupuestos Generales del Estado tampoco nos tiene en cuenta. Somos el 10% de la población del Estado, pero recibimos el 5% de las inversiones; es decir, exactamente la mitad de lo que nos correspondería”.

“Y estos datos tienen consecuencias directas para la población” -ha apuntado Morera-, “ya que significa menos dinero para escuelas, maestros, médicos o, concretamente en Torrent, haber podido hacer un Hospital comarcal tal como reclamamos desde hace tanto tiempo en Compromís, soterrar las vías del metro a su paso por el barrio de Camí la Noria, un centro de urgencias, etc. Todo esto son recursos que no tiene la Generalitat para hacer inversiones”.

En ese sentido, tanto Morera como Alabajos han coincidido en señalar que Compromís será determinante tanto en las elecciones a las Corts como en el Ayuntamiento de Torrent y, así pues, “por fin podremos conseguir que Torrent tenga el peso que se merece en inversiones por parte de la Generalitat en las infraestructuras y los servicios que necesitamos”.

Finalmente, Enric Morera ha cerrado el círculo de las “primeras espadas” de Compromís que han venido a apoyar la campaña de su formación en Torrent, municipio donde los ecovalencianistas han contado con la participación y actos de Mónica Oltra, candidata a la Presidencia; Jordi Sebastià, eurodiputado; Joan Baldoví, diputado en el Congreso; Fran Ferri, diputado en las Corts y número 4 de la lista de la circunscripción de Valencia, y con Joan Ribó, candidato a la Alcaldía de Valencia, que lanzó junto con Pau Alabajos la propuesta de consultas para la municipalización del agua en el Área Metropolitana.