Gràcies! Valoració dels resultats

El 24 de maig de 2015 quedarà marcat en la història de la democràcia a Torrent com un punt clau d’inflexió. Els torrentins i les torrentines vàrem dir clarament que no volíem continuar amb la vella política.

Des de Compromís estem molt agraïts i agraïdes amb la ciutadania torrentina per atorgar-nos la responsabilitat que ens ha donat. Sempre ho hem dit i ens refermem: el nostre és un projecte obert, de participació ciutadana i sense vosaltres no seríem res.

Compromís ha obtingut 6.241 vots i 4 regidors a l’Ajuntament de Torrent (que n’haurien sigut 5 per només 38 vots més). A més, en les votacions a les Corts, Compromís arriba fins als 7.057 vots, que, sumats als 4.061 que va traure Podemos, mostra que l’espai ciutadà que vol unes polítiques alternatives al bipartidisme és la primera força a Torrent.

Compromís som l’única força amb representació a l’Ajuntament que pugem en nombre de vots i regidors, aconseguint doblar el que ja era el nostre millor resultat de la història, el que traguérem en 2011.

Per altra banda, el PP, si bé continua sent la força més votada, ha caigut al seu pitjor resultat des de 2003, mentre que el PSOE ha continuat perdent vots -més del 10% respecte a 2011- i registra el seu pitjor resultat de la història a Torrent.

Aquesta constatació de fets ens porta a afirmar que el poble torrentí ha demanat canvi. De la mateixa manera que les candidatures ciutadanes han triomfat a les ciutats de l’Estat, com puguen ser Barcelona, Madrid, la Corunya, Saragossa, la mateixa València amb Compromís, etc., Torrent també vol formar part d’aquesta nova política.

És per això que des de Compromís ens sentim legitimitats per ser el motor d’aquest canvi. Un canvi que ha quedat clar que no pot consistir ni en la continuïtat ni en el retorn al passat. La vella manera de fer política ha quedat obsoleta.

Un canvi que ha de passar per posar les persones en el centre i que siguen la màxima prioritat de l’Ajuntament. Un govern participatiu i transparent, que rescate persones i que oferisca un horitzó de vida digna per a les persones.

Un govern que siga valent i enfronte els reptes de la xacra de la desocupació que patim, del fracàs de les privatitzacions com la de l’aigua i que pose a Torrent com una ciutat educadora i amb la sanitat accessible que li correspon, amb l’escolarització infantil de 0 a 3 anys i l’hospital comarcal.

Un govern que siga aliat de la ciutadania, que la faça participar tots els dies d’aquests quatre anys de legislatura que comencen.

Així doncs, des de Compromís fem una crida a tota la ciutadania i les organitzacions que compartisquen aquests valors per poder conformar entre tots i totes aquest govern que necessita Torrent.

¡Gracias! Valoración de resultados

El 24 de mayo de 2015 quedará marcado en la historia de la democracia en Torrent como un punto clave de inflexión. Los torrentinos y torrentinas dijimos claramente que no queríamos continuar con la vieja política.

Desde Compromís estamos muy agradecidos y agradecidas con la ciudadanía torrentina por otorgarnos la responsabilidad que nos ha dado. Siempre lo hemos dicho y nos reafirmamos: el nuestro es un proyecto abierto, de participación ciudadana y sin vosotros no seríamos nada.

Compromís ha obtenido 6.241 votos y 4 concejales en el Ayuntamiento de Torrent (que habrían sido 5 por sólo 38 votos más). Además, en las votaciones en las Corts, Compromís llega hasta los 7.057 votos, que, sumados a los 4.061 que sacó Podemos, muestra que el espacio ciudadano que quiere unas políticas alternativas al bipartidismo es la primera fuerza en Torrent.

Compromís somos la única fuerza con representación en el Ayuntamiento que subimos en número de votos y concejales, consiguiendo doblar el que ya era nuestro mejor resultado de la historia, el que sacamos en 2011.

Por otra parte, el PP, si bien sigue siendo la fuerza más votada, ha caído a su peor resultado desde 2003, mientras que el PSOE ha seguido perdiendo votos -más del 10% respecto a 2011- y registra su peor resultado de la historia en Torrent.

Esta constatación de hechos nos lleva a afirmar que el pueblo torrentino ha pedido cambio. De la misma manera que las candidaturas ciudadanas han triunfado en las ciudades del Estado, como puedan ser Barcelona, Madrid, A Coruña, Zaragoza, la misma Valencia con Compromís, etc., Torrent también quiere formar parte de esta nueva política.

Es por eso que desde Compromís nos sentimos legitimados para ser el motor de este cambio. Un cambio que ha quedado claro que no puede consistir ni en la continuidad ni en el retorno al pasado. La vieja manera de hacer política ha quedado obsoleta.

Un cambio que tiene que pasar para poner las personas en el centro y que sean la máxima prioridad del Ayuntamiento. Un gobierno participativo y transparente, que rescate personas y que ofrezca un horizonte de vida digna para las personas.

Un gobierno que sea valiente y enfrente los retos de la lacra del desempleo que padecemos, el fracaso de las privatizaciones como la del agua y que ponga a Torrent como una ciudad educadora y con la sanidad accesible que le corresponde, con la escolarización infantil de 0 a 3 años y el hospital comarcal.

Un gobierno que sea aliado de la ciudadanía, que la haga participar todos los días de estos cuatro años de legislatura que empiezan.

Así pues, desde Compromís hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía y las organizaciones que compartan estos valores para poder conformar entre todos y todas este gobierno que necesita Torrent.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *