Compromís per Torrent, mitjançant el seu Portaveu, Pau Alabajos, ha qualificat d’esperpèntica la roda de premsa de dimecres en la que l’actual Alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va afirmar que “les ha sorprendido el resultado de las elecciones porque no se adecua con el resultado de la gestión de los ocho años de gobierno“.

Folgado també va afirmar que “la marca“, en referència al Partido Popular, “nos ha arrastrado a todos“.

Alabajos ha afirmat que el PP ha incomplit el 90% del seu programa electoral del 2011, amb el greuge que no ha posat en marxa cap de les mesures “estrella” previstes en la legislatura que ara finalitza.

Així, el candidat electe de Compromís es pregunta on esta el Parc Empresarial de l’Alter, que hauria d’haver comptat amb més d’1.000.000 de metres quadrats, on està l’Hospital de Torrent, del qual l’Ajuntament encara ni ha adquirit els terrenys per a cedir-los a la Generalitat Valenciana, on està l’Escola Oficial d’Idiomes de Torrent (no l’aulari de Quart on continuen donant-se les classes), on està el Refugi Municipal d’Animals, que ha passat amb el nou Pla General d’Ordenació Urbana de Torrent, encara vigent des de 1990 sota la primera legislatura de Jesús Ros, a més dels incompliments legals de l’estatus de gran ciutat com la falta de creació de la Comissió Ciutadana de Queixes i Suggeriments, el Jurat Tributari o els Districtes.

Sobre les declaracions de Folgado, on assenyalava que “no he recibido ninguna llamada“, Alabajos va mostrar la seua perplexitat davant la inacció del partit més votat, afirmant que “de què val presumir de 12.000 vots quan després li passa la responsabilitat de negociació a partits que han obtingut una quantitat significativament menor de suport electoral?“.

Finalment, des de Compromís s’ha afirmat que el problema real del Partido Popular és l’aïllament que han fomentat en la seua relació amb la resta de forces i candidatures. “Mentres són govern marquen una línia d’exclusió respecte a la resta d’opcions polítiques i quan s’acaba la seua majoria absoluta es queixen que estan a soles”, ha remarcat Alabajos.

COMPROMÍS PER TORRENT CALIFICA DE TOMADURA DE PELO LA VALORACIÓN DE FOLGADO SOBRE SU GESTIÓN EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA

Compromís per Torrent, mediante su Secretario Local Pau Alabajos ha calificado de esperpéntica la rueda de prensa de ayer miércoles en la que la actual Alcaldesa de Torrent Amparo Folgado afirmó que “Les ha sorprendido el resultado de las elecciones porque no se adecua con el resultado de la gestión de los ocho años de gobierno”.

Folgado también afirmó que “La marca”, en referencia al Partido Popular, “nos ha arrastrado a todos”.

Alabajos ha afirmado que el PP ha incumplido el 90% de su programa electoral de 2011, con el agravante que no ha puesto en marcha ninguna de las medidas “estrella” previstas en la legislatura que ahora finaliza.

Así el candidato electo de Compromís se pregunta donde esta el Parque Empresarial del Alter, que debería haber contado con más de 1.000.000 de metros cuadrados, donde está el Hospital de Torrent, del que el Ayuntamiento aún ni ha adquirido los terrenos para cederlos a la Generalidad Valenciana, donde está la Escuela Oficial de Idiomas de Torrent (no el aulario de Quart de Poblet donde continúan impartiéndose las clases), donde está el Refugio Municipal de Animales, que ha pasado con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Torrent, aún vigente desde 1990 bajo la primera legislatura de Jesús Ros, además de los incumplimientos legales del estatus de gran ciudad como la falta de creación de la Comisión Ciudadana de Quejas y Sugerencias, el Jurado Tributario o los Distritos.

Sobre las declaraciones de Folgado, donde señalaba que “no he recibido ninguna llamada”, Alabajos ha mostrado su perplejidad ante la inacción del partido más votado, afirmando que: “De que vale presumir de 12.000 votos cuando después le pasa la responsabilidad de negociación a partidos que han obtenido una cantidad significativamente menor de apoyo electoral”.

Finalmente, desde Compromís se ha afirmado que el problema real del Partido Popular es el aislamiento que han fomentado en su relación con resto de fuerzas y candidaturas. “Mientras son gobierno marcan una línea de exclusión respecto al resto de opciones políticas y cuando se acaba su mayoría absoluta se quejan de que están solos” ha señalado Alabajos.