El grup municipal de Compromís per Torrent ha presentat una bateria de preguntes relacionades amb la població de gats que hi ha al terme de Torrent. Les protectores de Torrent han fet arribar als valencianistes que estan desbordades amb les tasques d’esterilització perquè asseguren que hi ha una superpoblació i, per tant, el regidor de la coalició que s’encarrega d’aquest camp, David Baviera, ha preguntat a delegació de govern que s’encarrega del benestar animal si és coneixedora de la quantitat de colònies de gats que hi ha a Torrent i que, de no ser així, si té la intenció de realitzar la inspecció corresponent, per tal de tindre dades oficials, sobre de la població de felins.

Els gats són, en certa manera, necessaris i fan una funció de control d’altres espècies com poden ser les rates però les dades que la protectora SOS Peludetes ha aportat a Compromís per Torrent és que tenen constància d’unes 20 colònies amb una quantitat de 20 gats en cadascuna d’elles aproximadament. El fet que les gates tenen una gestació d’un període de temps molt curt fa que tinguen cadells a sovint i això provoca que la població de gats augmente d’una manera considerable, apareixent problemes que afecten tant al benestar dels animals com també al veïnat dels diferents barris de Torrent.

Des de Compromís per Torrent es vol conéixer la línia d’acció política del partit de govern en aquest camp, i si tenen intenció de solucionar el problema de superpoblació amb una inspecció, amb recull de dades prèvia, que aporte el nombre real i la ubicació de colònies a la nostra ciutat.

COMPROMÍS PREGUNTA AL GOBIERNO MUNICIPAL SOBRE EL CONTROL Y LAS ACTUACIONES EN LAS COLONIAS DE GATOS EXISTENTES EN TORRENT

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha presentado una batería de preguntas relacionadas con la población de gatos que hay en el término de Torrent. Las protectoras de Torrent han hecho llegar a los valencianistas que están desbordadas con las tareas de esterilización porque aseguran que hay una superpoblación y, por lo tanto, el concejal de la coalición que se encarga de este campo, David Baviera, ha preguntado a la concejal responsable de la delegación municipal encargada del bienestar animal si es conocedora de la cantidad de colonias de gatos que hay en Torrent y si tiene la intención de realizar la inspección correspondiente para tener datos sobre de la población de felinos.

Los gatos son, en cierta medida, necesarios y hacen una función de control de otras especies como pueden ser las ratas pero los datos que la protectora SOS Peludetes ha aportado a Compromís per Torrent es que tienen constancia de unas 20 colonias con una cantidad aproximada de unos 20 gatos en cada una de ellas. El hecho de que las hembras de esta especie tengan una gestación muy corta supone que tengan cachorros muy a menudo, hecho que provoca que la población total aumente de manera descontrolada, apareciendo problemas que afectan tanto al bienestar y la salubridad de los animales como también de los residentes eb los diferentes barrios de Torrent afectados.

Desde Compromís per Torrent se quiere conocer la línea de acción política del gobierno municipal en este aspecto, y si tienen intención de solucionar el problema de superpoblación con una inspección, con recogida de datos previos, que aporte el número real y la ubicación de colonias en nuestra ciudad.