Ordre de la Direcció Territorial de Cultura: D TERRITORIAL AJUNTAMENT 28072015

Arran la tramitació de l’ordre de demolició de l’immoble modernista ubicat al número 6 del carrer Camí Reial de Torrent, el grup municipal de Compromís es va adreçar a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana perquè fera les gestions oportunes per tal de protegir aquesta edificació amb valors històrics.

Sobre aquestes gestions, des de Compromís per Torrent es va preparar un dossier instant la Unitat d’Inspecció del Patrimoni de la Direcció Territorial d’Educació i Cultura perquè prenguera cartes en l’assumpte, deguda la passivitat municipal arran l’enfonsament parcial de l’interior de l’immoble així com el despreniment d’una xicoteta part de la cornisa que dóna al carrer Camí Reial.

En relació amb la protecció del patrimoni arquitectònic de Torrent, la Direcció Territorial de Cultura, dependent de la Conselleria de Cultura, ha comunicat a l’Ajuntament que fins l’aprovació definitiva del Catàleg de Béns i Espais Protegits de Torrent, aquest haurà d’assegurar el manteniment i conservació de l’immoble seti en Camí Reial número 6, així com de totes les edificacions de caràcter tradicional o que puguen comptar amb valors patrimonials, en especial les que es troben en l’Entorn de Bé d’Interés Cultural, Nucli Històric o Bé de Rellevància Local. Aquesta comunicació, de la Direcció Territorial de Cultura, s’ha traslladat a l’Ajuntament de Torrent el dia 23 de juliol de 2015 perquè produïsca els efectes oportuns.

Des de Compromís per Torrent, s’ha valorat molt positivament aquesta decisió per part de la Conselleria de Cultura; així el seu portaveu municipal Pau Alabajos ha destacat que és un toc d’atenció a l’abandó perllongat que sofrixen nombrosos edificis històrics, com el cas del Palau Giner-Cortina o el Cinema Cervantes, el qual abans de la redacció del PEPRI (Pla Especial de Protecció del Centre Històric) estava protegit, i després d’aquest Pla, aprovat pel PP, es va desprotegir.