Petició per Registre d’Entrada: PETICIÓ INFORMACIÓ COMPROMÍS PER TORRENT COMPTE GENERAL DEL 2014

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha presentat una petició d’informació, sol·licitada per Registre d’Entrada del Ple el dia 27 de juliol, perquè el Govern municipal del Partit Socialista li facilite el resum de totes les factures pendents de reconeixement de crèdit (factures en els calaixos) a data del 31/12/2014, amb especial detall de totes aquelles que han prescrit sense que s’haja tramitat el seu pagament.

Dins de l’escrit de peticions, Alabajos també ha demandat tota la informació disponible sobre les 18 relacions de factures informades amb disconformitat per la Intervenció Municipal al llarg de 2014 i que varen ser aprovades per l’anterior alcaldessa de Torrent Amparo Folgado, sumant un muntant total de vora 1’8 milions d’euros.

El portaveu de Compromís ha mostrat la seua preocupació per l’herència deixada pel Partit Popular, on a 31 de març del 2015 la Intervenció Municipal va informar d’un deute viu consolidat de 59 milions d’euros, que deixa Torrent sense cap possibilitat d’escometre inversions locals, al situar-se la ràtio d’endeutament en el 109’65%, pràcticament en el límit legal del 110% permés per la legislació.

Especialment preocupant és el deute a curt termini, que haurà d’afrontar l’Ajuntament de Torrent al llarg del 2015, derivat de la desastrosa gestió econòmica del Partido Popular. Així, segons les dades obrants tant en la presentació dels comptes anuals del 2014 com en la dació de comptes del primer trimestre de 2015 contemplada per la LOEPSF (Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Suficiència Financera), Torrent haurà de tornar al llarg del present 2015 més d’11 milions d’euros entre interessos i amortització de préstecs, dels quals 8 milions corresponen a operacions de tresoreria subscrites pel govern del PP a finals de l’exercici 2014.

Alabajos ha denunciat que bona part d’aquest despropòsit financer ha estat provocat pel fet que el PP es va dedicar al final de la legislatura passada a preparar-se una bona campanya electoral a base d’inversions populistes en Torrent, que va ser finançada amb la hipoteca del futur econòmic de les arques municipals.

Finalment des de Compromís s’ha considerat un fet insòlit que alguna organització considere Torrent com un dels municipis valencians més transparents, quan al llarg dels darrers 8 anys de gestió els Populars mai han presentat una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius de govern programats amb indicació dels previstos i assolits, amb expressió del seu cost, tal i com s’especifica clarament en la legislació d’Hisendes Locals. “Els veïns i veïnes de Torrent hem assistit a 8 anys de govern del PP on no hi ha hagut un full de ruta pressupostari amb objectius clars, no hem pogut saber cap on s’adreçava la gestió i si els diners públics han servit per a desenvolupar les polítiques a les que estaven destinats”, ha declarat Alabajos.