Prec Compromís per Torrent d’actuació d’ofici contra el maltractament: PREC COMPROMÍS PERQUÈ AJUNTAMENT ACTUE D’OFICI MALTRACTAMENT ANIMAL

David Baviera: “Aquella part de la societat que consentix el maltractament dels animals no és una societat sana”.

El regidor de Compromís per Torrent, David Baviera Climent, ha instat a la regidoria que s’encarrega de l’àrea de Seguretat Ciutadana i Benestar Animal perquè actue en conseqüència amb la Llei 4/94, que regula la protecció dels animals de companyia, arran d’una denúncia d’un veí de la ciutat de Torrent.

El grup municipal ha rebut un avís i ha comprovat personalment la situació d’abandonament i maltractament en la qual es troben varis gossos dins d’una propietat privada del terme de Torrent.

La llei estableix i dóna competències als Ajuntaments Valencians per a poder intervindre i decomissar els animals que es troben en un estat de patiment físic i psíquic produït per maltractaments i abandó, així com aplicar les corresponents sancions als propietaris . En l’article quart es prohibeix explícitament: “Maltractar els animals o sotmetre’ls a qualsevol pràctica que els puga produir danys o patiments innecessaris o injustificats; mantindre’ls en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció necessàries d’acord amb les seues necessitats etològiques, segons raça i espècie; no subministrar-los l’alimentació necessària per al seu normal desenvolupament i la tinença d’animals en llocs on no es puga exercir l’adequada atenció i vigilància”.

En l’article vint-i-u, la Llei 4/94 atorga als ajuntaments la potestat de decomissar els animals si hi ha indicis de maltractament o tortura, si presenten símptomes d’agressió física o desnutrició o si es troben en instal·lacions indegudes, així com si s’haguera diagnosticat que patixen malalties transmissibles a les persones, siga per a sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat o per a sacrificar-los si fóra necessari.

El regidor de Compromís per Torrent, David Baviera, afirma que: ”Per a començar a caminar cap a una ciutat en harmonia amb els seus animals cal complir la legislació que porta vigent des de fa 21 anys i ens cal una voluntat política d’actuació envers aquestes situacions de maltractament.