Compromís proposarà retransmetre els plens en directe i crear simbòlicament “l’escó 26”

Compromís per Torrent proposarà que s’utilitze Youtube per a retransmetre els plens en streamming i que les intervencions del públic es realitzen des d’un dels escons lliures.

Compromís per Torrent ha presentat una moció davant el Ple de l’Ajuntament per a abordar tant la transparència de les sessions com la participació ciutadana en aquestes. A més tractarà la problemàtica dels horaris dels plens que “en algunes ocasions acaben ben entrada la nit i fan difícil la conciliació familiar amb la presència i participació en la vida política de la nostra ciutat”, segons afirma Víctor Medina, regidor de la formació valencianista.

Així, la proposta suposarà retransmetre a través de la coneguda xarxa Youtube les sessions plenàries en directe. “Hem de fer més fàcil l’accés al màxim òrgan de decisió de l’Ajuntament, modernitzant-nos i posant damunt de la taula mesures que mai altre municipi de l’Estat ha posat encara en marxa”, referint-se que de ser aprovada la moció de Compromís, Torrent seria la primera ciutat de l’Estat en utilitzar Youtube per a retransmetre els plens. “La millor forma d’acostar-se a la ciutadania és utilitzant les seues pròpies eines de comunicació”.

Segons Medina “aquesta és segurament una de les mocions més fermes en matèria de transparència i participació ciutadana dins de la Casa consistorial”, en referència a la proposta de crear la figura simbòlica de “l’escó 26”. “Quan la ciutadania intervé en els plens la seua veu no queda enregistrada al no facilitar-se-li l’ús de cap micròfon; per això nosaltres proposem que facen ús d’un dels micros del Saló de Plens habilitat per als regidors, acceptant voluntàriament seure’s amb nosaltres durant la seua intervenció com un regidor més”.

Finalment la moció també proposa garantir el dret de la ciutadania a gravar el ple utilitzant dispositius propis, així com l’obertura de les comissions del Ple a associacions, professionals i moviments socials “que vullguen participar en el debat amb la resta de partits sobre temes concrets del seu àmbit d’actuació”. A partir d’ara, per exemple, la P.A.H podrà debatre sobre mocions que afecten als desnonaments amb la resta de regidors que integren les comissions”.

Compromís propondrá retransmitir los plenos en directo y crear simbólicamente “el escaño 26”

Compromís per Torrent propondrá que se utilice Youtube para retransmitir los plenos en streamming y que las intervenciones del público se realicen desde uno de los escaños libres.

Compromís per Torrent ha presentado una moción ante el Pleno del Ayuntamiento para abordar tanto la transparencia de las sesiones como la participación ciutadana en estas. Además tratará la problemática de los horarios de los plenos que “en algunas ocasiones acaban bien entrada la noche y hacen difícil la conciliación familiar con la presencia y participación en la vida política de nuestra ciudad”, según afirma Víctor Medina, concejal de la formación valencianista.

Así, la propuesta supondrá retransmitir a través de la conocida red Youtube las sesiones plenarias en directo. “Debemos hacer más fácil el acceso al máximo òrgan de decisión del Ayuntamiento, modernizándonos y poniendo encima de la mesa medidas que nunca otro municipio del Estado ha puesto aún en marcha”, refiriéndose a que de ser aprobada la moción de Compromís, Torrent sería la primera ciudad del Estado en utilizar Youtube para retransmitir los plenos. “La mejor forma de acercarse a la ciudadanía es utilizando sus propias herramientas de comunicación”.

Según Medina “esta es seguramente una de las mociones más firmes en materia de transparencia y participación ciudadana dentro de la Casa consistorial”, en referencia a la propuesta crear la figura simbólica de “el escó 26”. “Cuando la ciudadanía interviene en los plenos su voz no queda registrada al no facilitársele el uso de ningún micrófono; por eso nosotros proponemos que haga uso de uno de los micros del Salón de Plenos habilitado para los concejales, aceptándose sentarse voluntariamente con nosotros durante su intervención como un concejal más”.

Finalmente la moción también propone garantizar el derecho de la ciudadanía a grabar el pleno utilizando dispositivos propios, así como la apertura de las comisiones del Pleno a asociaciones, profesionales y movimientos sociales “que quieran participar en el debate con el resto de partidos sobre temas concretos de su ámbito de actuación”. A partir de ahora, por ejemplo, la P.A.H podrá debatir sobre mociones que afecten a los desahucios con el resto de concejales que integran las comisiones”.

 

Arxivat en: General, Municipal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *