Compromís per Torrent presenta 26 reclamacions al compte general de l’Ajuntament corresponent al 2014

Reclamacions presentades per Registre d’Entrada: RECLAMACIONS COMPROMÍS PER TORRENT COMPTE GENERAL MUNICIPAL 2014

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos ha presentat, per Registre d’Entrada de l’Ajuntament, un escrit de 17 pàgines que conté 26 reclamacions al Compte General del 2014, últim de gestió del Partido Popular en majoria absoluta.

Les reclamacions presentades per Compromís inclouen tant els comptes del propi Ajuntament com dels Organismes Autònoms: Fundación Deportiva Municipal, Junta Local Fallera de Torrent i Consell Agrari Municipal, així com a les empreses 100% municipals tals com IDEA’t, Recaudación Torrent S.A.U i Nous Espais S.A.U.

En quant als Organismes Autònoms esmentats, Compromís ha denunciat la falta d’enllaç entre l’inventari i la comptabilitat, el que implica en la pràctica la impossibilitat de dotar les amortitzacions pertinents. També, en referència a l’immobilitzat, els mateixos Organismes reconeixen que a la data de tancament no es pot presentar informació fiable extreta de la comptabilitat municipal.

Respecte IDEA’t i Retosa, Compromís denuncia l’opacitat de l’anterior govern del Partido Popular a l’incomplir la publicitat legal sobre l’experiència professional dels membres directius, arreplegada a la disposició dotzena de la Llei 27/2013, de retribucions als contractes mercantils i d’alta direcció del sector públic local.

En quant a les contractacions, IDEA’t va incomplir les seues pròpies instruccions internes al no haver sol·licitat a una empresa adjudicatària si estava o no al corrent de les obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social. També en un altre contracte acumulat de 37.762’27€, IDEA’t va considerar-lo com a contracte menor, quan en realitat segons la Llei de Contractes del Sector Públic es tractava d’un Procediment Negociat.

Sobre Nous Espais, en la pàgina 59 de la memòria d’aquesta mercantil municipal, s’advertix que existeix una demanda presentada contra els promotors del projecte d’execució de l’edifici M-7 de Parc Central, per un import de 580.634’70€. Una part d’aquesta quantitat litigada, relativa a l’increment del preu de venda de la parcel·la, ha sigut comptabilitzada sense que encara haja recaigut sentència, fet sobre el que Compromís estima s’ha produït un greu trencament dels principis de prudència valorativa.

FALTA D’INFORMACIÓ

En quant al propi Ajuntament, des de Compromís s’ha reclamat la falta d’inclusió, en el Compte General del 2014, de les memòries obligades per l’article 211 de la Llei d’Hisendes Locals, relatives a la justificació del rendiment dels serveis públics i la demostrativa del grau d’acompliment dels objectius programats, amb indicació de si s’han aconseguit o no.

Alabajos ha qualificat aquest incompliment com a molt greu, atés que és l’expressió clara de la falta d’un full de ruta per a una gran ciutat com és Torrent. “Ni al 2014, ni en tots els seus 8 anys de gestió, el PP ha definit el model de ciutat que vol, ni cap línia estratègica dels objectius pressupostaris a aconseguir”. En aquest sentit el portaveu de Compromís denuncia l’opacitat del PP davant la ciutadania i els grups de l’oposició, als quals se’ls ha amagat la possibilitat de fiscalitzar una part important de l’acció del govern, al no definir objectius ni donar compte del compliment dels mateixos.

La falta de lliurament d’aquestes memòries de compliment d’objectius també afecta als tres organismes autònoms municipals, els quals no les recullen en els seus comptes generals.

També referides al propi Ajuntament figuren 18 relacions de factures, aprovades per Decret d’Alcaldia però sense la conformitat de la Intervenció Municipal, per més d’1’7 milions d’euros.

Compromís denúncia també el fet que el 27 de juliol va demanar per registre informació relativa a les expressions numèriques de les subvencions i ajudes per àrees de govern, així com els contractes o convenis en vigor al llarg del 2014. Cap d’aquestes informacions han sigut facilitades.

ERROR EN LA INFORMACIÓ FACILITADA AL BUTLLETÍ GENERAL DE LA PROVÍNCIA

En la seua reclamació número 21, Compromís alerta del fet que el dia 10 d’agost va ser publicat al B.O.P de València l’Edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre l’aprovació del Compte General del 2014.

En aquesta publicació s’afirma literalment que el Compte General del 2014 va ser degudament dictaminat per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Torrent, quan la realitat és que cap grup polític dels que composen el Ple va efectuar cap votació ni va manifestar-se sobre el Compte General, tot més bé al contrari, l’actual responsable d’Hisenda, el regidor socialista Andrés Campos, va demanar que quedarà damunt la taula l’assumpte en qüestió, motiu pel qual no s’hauria d’haver obert el període de reclamacions, atés que la publicació del B.O.P era errònia i enganyosa perquè pressuposava que els grups municipals havien votat unànimament en favor dels Comptes del 2014.

INCOMPLIMENT DEL REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT

Finalment en la seua reclamació número 26 Compromís denuncia el fet que tota la documentació relativa al Compte General del 2014 s’ha presentat en castellano, excepte en el cas de Nous Espais i Retosa, vulnerant-se en la seua totalitat el Reglament de Normalització Lingüístic, que especifica clarament que la llengua pròpia de la ciutat de Torrent i de l’Ajuntament és el valencià.

Arxivat en: Cultura i Educació, Documents, Economia i Ocupació, General, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *