El cas CIEGSA –l’empresa que es va crear per adjudicar la construcció d’infraestructures educatives i que va servir per un desviament sistemàtic de diners, segons s’està investigant en els Tribunals- s’està demostrant com un dels casos de corrupció i saqueig més greus que hem patit en la nostra terra. Segons un informe de la Intervenció de la Generalitat, les obres varen acabar tenint uns sobrecostos d’un 36% més; és a dir, més de mil milions d’euros que es varen balafiar de manera irresponsable i que, en la major part dels casos, tenien una finalitat de comissió que apunta, presumptament, al finançament il·legal del Partido Popular.

En el cas de Torrent hi ha quatre infraestructures que estan sota sospita. Es tracta del CEIP Les Terretes, que va ser adjudicat per 5,948,122.63 euros, però va acabar costant-ne 6,554,660.42, és a dir, uns sobrecostos del 10%; l’IES la Marxadella, que va ser adjudicat per 7,413,138.72 euros, però va acabar costant-ne 10,980,347.86, és a dir, uns sobrecostos del 48%; l’IES Veles e Vents, que va ser adjudicat per 6,965,087.06 euros, però va acabar costant-ne 7,772,108.46, és a dir, uns sobrecostos del 12%; i, finalment, les reformes en el CP Miguel Hernández, que varen ser adjudicades per 144,986.21 euros, però varen acabar costant-ne 157,529.53, és a dir, uns sobrecostos del 9%.

Així doncs, els sobrecostos totals de CIEGSA en Torrent arriben a suposar l’escandalosa xifra de 4,993,311.65 euros, quasi cinc milions d’euros, 830 milions de pessetes, i una desviació del 24.4%, xifra que en paraules de Pau Alabajos, Portaveu del Grup Municipal de Compromís per Torrent, suposa la “marca de la vergonya, per la qual varen condemnar tota una generació d’alumnes torrentins a estudiar en barracons i en males condicions per culpa de la seua corrupció i saqueig”.

En aquest sentit, el portaveu dels ecovalencianistes ha instat el PP de Torrent a “demanar perdó a tots els torrentins, més encara quan María José Catalá va ser Consellera d’Educació, ja que els seus companys de partit feien negoci i comptaven bitllets a costa de l’Educació de tots i totes; no tenien cap tipus d’escrúpols a saquejar amb allò que és sagrat en una societat, com és l’Educació. No tenen cap tipus de perdó”.

Alabajos: “Toda una generación de torrentinos ha tenido que estudiar en barracones por culpa del saqueo y la corrupción”

El caso CIEGSA -la empresa que se creó para adjudicar la construcción de infraestructuras educativas y que sirvió para un desvío sistemático de dinero, según se está investigando en los tribunales- se está demostrando como uno de los casos de corrupción y saqueo más graves que hemos sufrido en nuestra tierra. Según un informe de la Intervención de la Generalitat, las obras acabaron teniendo unos sobrecostes de un 36% más; es decir, más de mil millones de euros que se despilfarraron de manera irresponsable y que, en la mayor parte de los casos, tenían una finalidad de comisión que apunta, presuntamente, a la financiación ilegal del Partido Popular.

En el caso de Torrent hay cuatro infraestructuras que están bajo sospecha. Se trata del CEIP Les Terretes, que fue adjudicado por 5,948,122.63 euros, pero acabó costando 6,554,660.42, es decir, unos sobrecostes del 10%; el IES la Marxadella, que fue adjudicado por 7,413,138.72 euros, pero acabó costando 10,980,347.86, es decir, unos sobrecostes del 48%; el IES Veles e Vents, que fue adjudicado por 6,965,087.06 euros, pero acabó costando 7,772,108.46, es decir, unos sobrecostes del 12%; y, finalmente, las reformas en el CP Miguel Hernández, que fueron adjudicadas por 144,986.21 euros, pero acabaron costando 157,529.53, es decir, unos sobrecostes del 9%.

Así pues, los sobrecostes totales de CIEGSA en Torrent llegan a suponer la escandalosa cifra de 4,993,311.65 euros, casi cinco millones de euros, 830 millones de pesetas, y una desviación del 24.4%, lo que en palabras de Pau Alabajos, Portavoz del grupo Municipal de Compromís per Torrent, supone la “marca de la vergüenza, por la que condenaron a toda una generación de alumnos torrentinos a estudiar en barracones y en malas condiciones por culpa de su corrupción y saqueo”.

En este sentido, el portavoz de los ecovalencianistas ha instado al PP de Torrent a “pedir perdón a todos los torrentinos, más aún cuando María José Catalá fue Consellera de Educación, ya que sus compañeros de partido hacían negocio y contaban billetes a costa de la Educación de todos y todas; no tenían ningún tipo de escrúpulos en saquear con lo sagrado en una sociedad, como es la Educación. No tienen ningún tipo de perdón”.