A efectes de transparència i tenint en compte la importància de les quantitats econòmiques que afecten a aquest concepte concret de publicitat institucional i premsa, des de Compromís volem compartir amb totes i tots vosaltres aquestos tres documents on s’especifiquen els diners que l’Ajuntament de Torrent s’ha gastat en premsa durant el primer semestre de 2015 (gestió del PP) i durant el segon semestre de 2015 (gestió del PSOE). També fem constar un quadre amb la facturació des de 2007 fins a 2014 de totes les empreses informatives que han treballat amb l’Ajuntament de Torrent. Llum i taquígrafs.

ideat1 ideat2 ideat3