Compromís acusa el PSOE de voler fer “pessebrime” amb les ajudes d’emergència social

Víctor Medina: “Exigim al govern del PSOE que l’oposició estiga present per poder verificar el procés de baremació i les entrevistes”.

A petició del govern municipal del PSOE, s’ha proposat la constitució d’una borsa de treball d’ocupació social consistent en habilitar 70 places de contractació repartides entre 6 places d’Oficial de Primera Agrícoles, 20 de Peons Agrícoles, 6 d’Oficial de Primera Pintors, 16 de Peons Pintors, 6 d’Oficial de Primera Obrers, 10 de Peons Obrers i finalment 6 auxiliars administratius.

Des de Compromís per Torrent es denuncien diverses qüestions en la redacció de les bases, entre les que destaca, com a punt fonamental, el fet que l’entrevista a les places d’administratiu i oficials de primera dirimirà si les persones candidates són considerades com a aptes o no aptes, independentment de la puntuació obtinguda en el procés de baremació. Abundant en aquest aspecte, el regidor de Compromís, Víctor Medina, apunta que “mai no hem vist una borsa de treball en què es limite el nombre de persones a un nombre concret, haurien d’entrar tots els candidates i candidates que siguen avaluades en el procés de selecció i superen una nota de tall a la baremació”.

Medina també ha expressat la seua preocupació perquè places de diferent naturalesa, com són les de peons, administratius i oficials tinguen les mateixes bases de baremació, quan les tasques a efectuar requereixen de perfils professionals ben diferents.

Aquesta borsa de treball es va dur a la Mesa de Negociació del Personal Laboral del passat divendres 6 de maig amb polèmica, atès que l’oposició no disposava de la documentació abans de la seua celebració. Davant la falta de transparència demostrada en la convocatòria, es va decidir ajornar-la al dijous 12 de maig a petició dels grups de l’oposició presents (Compromís i el Partit Popular), a fi que les bases reguladores de la borsa poguessen ser estudiades amb les garanties suficients per poder fer les apreciacions oportunes.

En aquest sentit, Medina demanarà que els grups de l’oposició que ho sol·liciten estiguen presents en tot el procés de baremació i entrevistes com a observadors, atès que dels 6 membres de la comissió de baremació 4 són a proposta de l’alcalde Ros, completant el secretari de la Corporació més un membre a proposta del Comitè d’Empresa. “Ros vol governar amb 9 regidors de 25 com ho feia en els 90 amb majoria absoluta i això no pot ser”, ha declarat Medina.

Finalment, quant a la publicitat de la convocatòria, des de Compromís s’incideix que no només es publique a la web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’empresa pública IDEA’t, sinó també en els diaris de tirada local.

Compromís acusa al PSOE de Torrent de querer hacer “pesebrismo” con la emergencia social

Víctor Medina: “Exigimos al gobierno del Psoe que la oposición esté presente para poder verificar el proceso de baremación y las entrevistas”.

A petición del gobierno municipal del PSOE, se ha propuesto la constitución de una bolsa de trabajo de empleo social consistente en habilitar 70 plazas de contratación repartidas entre 6 plazas de Oficial de Primera Agrícolas, 20 de Peones Agrícolas, 6 de Oficial de Primera Pintores, 16 de Peones Pintores, 6 de Oficial de Primera Obreros, 10 de Peones Obreros y finalmente 6 Auxiliares Administrativos.

Desde Compromís por Torrent se denuncian varias cuestiones en la redacción de las bases, entre las que destaca, como punto fundamental, el hecho de que la entrevista en las plazas de administrativo y oficiales de primera dirimirá si las personas candidatas son consideradas como aptas o no aptas, independientemente de la puntuación obtenida en el proceso de baremación. Abundando en este aspecto el concejal de Compromís Víctor Medina apunta que “nunca hemos visto una bolsa de trabajo en que se limite el número de personas a un número concreto, deberían entrar todos los candidatas y candidatas que sean evaluadas en el proceso de selección y superen una nota de corte en la baremación”.

Medina también ha expresado su preocupación porque plazas de diferente naturaleza, como son las de peones, administrativos y oficiales tengan las mismas bases de baremación, cuando las tareas a efectuar requieren de perfiles profesionales bien diferentes.

Esta bolsa de trabajo se llevó a la Mesa de Negociación del Personal Laboral del pasado viernes 6 de mayo con polémica, dado que la oposición no disponía de la documentación antes de su celebración. Ante la falta de transparencia demostrada en la convocatoria se decidió aplazarla al jueves 12 de mayo a petición de los grupos de la oposición presentes (Compromís y el Partido Popular), al objeto de que las bases reguladoras de la bolsa pudieran ser estudiadas con las garantías suficientes para poder hacer las apreciaciones oportunas.

En este sentido Medina demandará que los grupos de la oposición que lo soliciten estén presentes en todo el proceso de baremación y entrevistas como observadores, dado que de los 6 miembros de la Comisión de Baremación 4 son a propuesta del Alcalde Ros, completándola el Secretario de la Corporación más un miembro a propuesta del Comité de Empresa. “Ros quiere gobernar con 9 concejales de 25 como lo hacía en los 90 con mayoría absoluta y eso no puede ser”, ha declarado Medina.

Finalmente, en cuanto a la publicidad de la convocatoria, desde Compromís se incide en que no solo se publique en la web del Ayuntamiento y el Tablón de Anuncios de la empresa pública IDEA’t, sino también en los diarios de tirada local.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *