Confirmat: Torrent no rebrà enguany una ajuda econòmica de la Diputació de València per un valor de 12.500€, donat que no s’ha presentat en temps i forma la documentació necessària que demanava la convocatòria del SARC (Servei d’Assistència i Recursos Culturals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València), que enguany per primera vegada havia ampliat les subvencions a tots els pobles de més de 20.000 habitants i menors de 100.000. Es van enviar diverses circulars a tots els ajuntaments que podien optar-hi i fins i tot es va convidar els municipis a una reunió en el MUVIM.

Des de Compromís per Torrent es denuncia que el govern municipal del PSOE no ha tramés la sol·licitud d’aquestes subvencions, i que fins i tot no va acudir a la reunió del MUVIM, a la qual estaven convidats tots els municipis, on es va explicar en què hi consistien i la manera de demanar-les.

“No sabem en quin calaix del govern de Torrent ha quedat la circular enviada per la Diputació, però ha quedat palés el poc d’interés mostrat pels responsables polítics de la delegació municipal de cultura”, ha manifestat el portaveu de Compromís Pau Alabajos.

COMPROMÍS DENUNCIA QUE TORRENT NO RECIBIRÁ AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN PARA RECURSOS CULTURALES POR FALTA DE TRAMITACIÓN MUNICIPAL

Confirmado: Torrent no recibirá este año una ayuda económica de la Diputación de Valencia por un valor de 12.500€ dado que no se ha presentado en tiempo y forma la documentación necesaria que pedía la convocatoria del SARC (Servicio de Asistencia y Recursos Culturales de la Área de Cultura de la Diputación de Valencia), que este año por primera vez había ampliado las subvenciones a todos los pueblos de más de 20.000 habitantes y menores de 100.000. Se enviaron diversas circulares a todos los ayuntamientos que podían optar e incluso se invitó a los municipios a una reunión en el MUVIM.

Desde Compromís por Torrent se denuncia que el gobierno municipal del PSOE no ha enviado la solicitud de estas subvenciones, y que incluso no acudió a la reunión del MUVIM, a la que estaban invitados todos los municipios, donde se explicó en que consistían y la manera de pedirlas.

“No sabemos en que cajón del gobierno de Torrent ha quedado la circular enviada por la Diputación, pero ha quedado patente el poco de interés mostrado por los responsables políticos de la delegación municipal de cultura”, ha manifestado el portavoz de Compromís Pau Alabajos.