Torrent tancà l’any 2010 amb una taxa de desocupació del 24’94%, la mitjana del territori valencià va ser del 22’56%. Analitzant les mateixes dades a 31 de desembre del 2015 (últim pressupost municipal liquidat) s’observa que la desocupació a Torrent va tancar amb una esgarrifosa xifra del 25’14%, mentres que la mitjana al País Valencià era del 21’5%.

Són unes dades que ens han de dur a la reflexió, donat el marejol de notícies i el bombardeig mediàtic a què ens tenen sotmesos els realities polítics de les diferents cadenes de televisió, que se sumen a les diferents línies editorials “interessades” d’altres mitjans.

A Torrent, la solució proposada pel Partido Popular va ser la posada en marxa de l’empresa pública municipal IDEA’t, ubicada al carrer València, que funciona des de principis de l’any 2012; de fet, els seus estatuts s’aprovaren al 29 de desembre del 2011, quan encara era alcaldessa de Torrent Maria José Catalá. Com es veu, aquesta Taxa a Torrent ha augmentat al darrer lustre, no volem induir a pensar, ni molt menys, que IDEA’t és la responsable, sinó que simplement la política d’ocupació dels darrers governs municipals no ha funcionat, més si cap quan la mitjana autonòmica és de vora 4’6 punts inferior a la local.

Des de Compromís any rere any hem fet les mateixes reflexions als pressupostos locals, arreplegades en les nostres esmenes (32 als del 2016), on la primera cosa que li demanem al govern municipal és que tinga un full de ruta clar del model de ciutat que es proposa per als veïns i veïnes de Torrent, i això hauria d’incloure un estudi detallat dels objectius a aconseguir per a cada àrea municipal, amb el seu cost, per a posteriori efectuar els controls de seguiments i finament fer una avaluació seriosa de la gestió.

Aquesta manera de funcionar no l’ha inventada Compromís, està arreplegada en la pròpia Llei d’Hisendes Locals, que s’ha incomplit de manera sistemàtica any rere any en la presentació dels Comptes Anuals, del qual el del 2015 es troba a punt de presentar-se per a la seua aprovació.

Sabem que l’ajuntament no pot ni hi té la capacitat de solucionar els problemes de desocupació però ha d’implicar-se com a part de la lluita contra aquesta xacra. Estarem molt vigilants perquè les nostres propostes incorporades al pressupost del 2016 s’acomplisquen en la seua totalitat, perquè si no és així que no compten amb nosaltres per a l’aprovació del proper pressupost.

(Article publicat en el número corresponent a la primera quinzena de juliol de La Opinión de Torrent.)