Compromís proposa que les associacions formen part del Consell Assessor de la Ràdio Municipal

El dia 25 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local composada pel PSOE va presentar el projecte de modificació puntual del reglament de la Ràdio de Torrent. En concret, el canvi afecta l’article 10.2, en el qual es regula la composició del Consell Assessor, que, entre altres funcions, destaca per proposar la programació i elaborar el pressupost de l’ens.

La modificació proposada pel PSOE inclou la possibilitat que els grups municipals puguen nomenar com a membres del Consell Assessor de l’emissora persones del món de la cultura o la comunicació, però en deixa fora les associacions de Torrent.

Per a solucionar aquesta situació, el grup municipal de Compromís ha presentat una esmena de substitució, en la que, a més a més, es demana el compliment del Pla d’Igualtat municipal pel que fa a la proporció numèrica entre dones i hòmens en aquest òrgan de gestió de l’emissora.

Finalment, des de Compromís també s’ha proposat que la Presidència de la Ràdio de Torrent no recaiga obligatòriament en la figura d’un regidor, sinó que qualsevol dels membres del seu Consell Assessor puga representar aquesta responsabilitat.

“És necessari obrir la participació en aquest òrgan de difusió municipal, donant cabuda les associacions de Torrent, així com possibilitant que la presidència no estiga reservada únicament als polítics”, ha manifestat el portaveu de Compromís Pau Alabajos.

COMPROMÍS PER TORRENT PROPONE QUE LAS ASOCIACIONES PUEDAN FORMAR PARTE DEL CONSEJO ASESOR DE LA RADIO MUNICIPAL

El día 25 de julio de 2016 la junta de gobierno local compuesta por el Psoe presentó el proyecto de modificación puntual del reglamento de la radio de Torrent, en concreto el cambio afecta al artículo 10.2 donde se regula la composición de su Consejo Asesor, que entre otras funciones destaca por proponer la programación y elaborar el presupuesto del ente.

La modificación propuesta por el Psoe incluye la posibilidad de que los grupos municipales puedan nombrar como miembros del Consejo Asesor de la emisora personas del mundo de la cultura o la comunicación, pero deja fuera del mismo a las asociaciones de Torrent.

Para solucionar esta situación el grupo municipal de Compromís ha presentado una enmienda de sustitución, en la que además se demanda el cumplimiento del Plan de Igualdad municipal en cuanto a la proporción numérica entre mujeres y hombres en este órgano de gestión de la emisora.

Finalmente desde Compromís también se ha propuesto que la presidencia de la radio de Torrent no recaiga obligatoriamente en la figura de un concejal, sino que cualquiera de los miembros de su Consejo Asesor pueda representar esta responsabilidad.

“Es necesario abrir y democratizar la participación en este órgano de difusión municipal, dando cabida a las asociaciones de Torrent así como posibilitando que la presidencia no esté reservada únicamente a los políticos”, ha manifestado el portavoz de Compromís Pau Alabajos.

Arxivat en: Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *