Compromís explica que els talls d’aigua no se solucionen únicament amb subvencions

Víctor Medina: “La sobreexplotació dels aqüífers de Torrent és un problema sense resoldre des de fa dues dècades per interessos electoralistes dels governs de torn”.

“Els talls de subministrament d’aigua potable que patixen 2.400 veïns i veïnes de Torrent no se solucionen exclusivament amb diners provinents de subvencions”.

Aquesta afirmació del regidor de Compromís se suma a la denúncia efectuada pel seu grup a mitjans de juliol quan el problema començà afectar als residents de les urbanitzacions de Calicanto i Monte Levante.

A més d’aquestes dues urbanitzacions, els talls s’han estés en menys de 30 dies als usuaris del Pantà i la Colònia Bonavista. Medina ha explicat que l’empresa municipal Aigües de l’Horta ve alertant de la sobreexplotació dels aqüífers des de 2009, encara que el problema, segons Compromís, és anterior i té molta relació amb el model urbanístic de la bombolla immobiliària que els governs del PSOE i el PP defensaren al llarg dels darrers 20 anys.

“El gran repte és ara canalitzar la xarxa d’aigua potable i la de clavegueram a la major quantitat d’usuaris i usuàries de les urbanitzacions i disseminats de Torrent, però això requerix de grans obres i finançament extern, atés que el Consistori no té els recursos per a escometre-les”; en aquest sentit Medina ha recordat que l’Ajuntament es troba immers en un Pla Economico-Financer derivat de l’incompliment de la regla de despesa provocat pel gran deute heretat de la darrera legislatura del PSOE (2003-2007) més les dues legislatures del Partido Popular (2007-2015).

Arran del problema, el representant de Compromís ha explicat que el finançament d’aquestes canalitzacions només es pot aconseguir de la Unió Europea, atés que la Diputació no mobilitzarà la ingent quantitat de recursos necessaris en una única població. Amb tot això, ha recordat que la tramitació d’aquest tipus d’ajudes és lenta i requerix tant d’informes i estudis hídrics com medi ambientals, documents que s’han de redactar i enviar als organismes europeus adients; mentrestant, els veïns i veïnes continuaran patint els talls de subministrament, si no s’adopten les mesures locals necessàries a curt i mitjà termini mentres s’espera la resposta per part de la Unió Europea.

En aquest sentit, finalment, des del grup de Compromís s’ha criticat que aquestes mesures municipals, de protecció contra la sobreexplotació dels aqüífers de Torrent, mai no s’han volgut pendre per qüestions electoralistes: “Ni PP ni PSOE han volgut ni volen abordar seriosament el problema perquè això suposaria la limitació en l’ús de l’aigua per a piscines i jardins privats, però aquesta política d’inacció comporta que mentres aquests usos continuen sense cap regulació a 2.400 residents se’ls talla l’aigua necessària per a beure i mantindre la higiene”, ha conclòs Medina.

Ací podeu consultar en PDF l’informe d’Aigües de l’Horta amb data de 26 de juny de 2016

COMPROMÍS PER TORRENT EXPLICA QUE LOS CORTES DE AGUA NO SE SOLUCIONAN ÚNICAMENTE CON SUBVENCIONES

Víctor Medina: “La sobreexplotación de los acuíferos de Torrent es un problema sin resolver desde hace dos décadas por intereses electoralistas de los gobiernos de turno”.

“Los cortes de suministro de agua potable que sufren 2.400 vecinos y vecinas de Torrent no se solucionan exclusivamente con dinero proveniente de subvenciones”.

Esta afirmación del concejal de Compromís se suma a la denuncia efectuada por su grupo a mediados de julio cuando el problema empezó afectar a los residentes de las urbanizaciones de Calicanto y Monte Levante.

Además de estas dos urbanizaciones, los cortes se han extendido en menos de 30 días a los usuarios del Pantano y la Colonia Buenavista. Medina ha explicado que la empresa municipal Aigües de l’Horta viene alertando de la sobreexplotación de los acuíferos desde el 2009, aunque el problema, según Compromís, es anterior y tiene mucha relación con el modelo urbanístico de la burbuja inmobiliaria que los gobiernos del PSOE y el PP defendieron a lo largo de los últimos 20 años.

“El gran reto es ahora canalizar la red de agua potable y la de alcantarillado a la mayor cantidad de usuarios y usuarias de las urbanizaciones y diseminados de Torrent, pero eso requiere de grandes obras y financiación externa, dado que el Consistorio no tiene los recursos para acometerlas”; en este sentido Medina ha recordado que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un Plan Economico-Financero derivado del incumplimiento de la regla de gasto provocado por la gran deuda heredada de la última legislatura del PSOE (2003-2007) más las dos legislaturas del Partido Popular (2007-2015).

Como consecuencia de este problema, el representante de Compromís ha explicado que la financiación de estas canalizaciones sólo se puede conseguir de la Unión Europea, dado que la Diputación no movilizará la ingente cantidad de recursos necesarios en una única población. Con todo, ha recordado que la tramitación de este tipo de ayudas es lenta y requiere tanto informes y estudios hídricos como medio ambientales, documentos que se deben redactar y enviar a los organismos europeos correspondientes; mientras tanto, los vecinos y vecinas continuarán sufriendo los cortes de suministro si no se adoptan las medidas locales necesarias a corto y medio plazo mientras se espera la respuesta por parte de la Unión Europea.

En este sentido, finalmente, desde el grupo de Compromís se ha criticado que estas medidas municipales, de protección contra la sobreexplotación de los acuíferos de Torrent, nunca se han querido tomar por cuestiones electoralistas: “Ni PP ni PSOE han querido ni quieren abordar seriamente el problema porque eso supondría la limitación en el uso del agua para piscinas y jardines privados, pero esta política de inacción comporta que mientras estos usos continúan sin ninguna regulación a 2.400 residentes se les corta el agua necesaria para beber y mantener la higiene”, ha concluido Medina.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *