Medina (Compromís): “el cas d’Oriola és el clar exemple de com l’interès empresarial substitueix l’interès ciutadà en la gestió de l’aigua. Torrent n’ha de prendre nota”.

La demanda de Compromís per Torrent per la recuperació de la gestió de l’aigua a mans públiques excedeix les fronteres de la capital de l’Horta. Aquest dilluns el regidor valencianista i representant de Compromís al Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta, Víctor Medina, es va desplaçar a Oriola per conèixer de primera mà el model de gestió de la capital del Baix Segura.

Des de Cambiemos Orihuela veuen “molt positiva” la visita del regidor torrentí: “poder comparar experiències i models amb altres ciutats gestionades per la mateixa empresa ens obre un llarg camí polític en el qual l’esquerra tenim el deure de recórrer de la mà”.

La lluita dels valencianistes per tornar Aigües de l’Horta a la gestió 100% pública va tenir el seu origen en 2015 durant la campanya electoral i en el posterior pacte d’investidura, en què van fer signar davant notari el socialista Jesús Ros que durant la legislatura s’avançaria cap a la municipalització de l’Empresa Mixta. Aquest estiu van anunciar que demanarien una auditoria de compres de la mixta en detectar el pagament de més de 1’7 milions d’euros en compres i serveis al grup empresarial de la gestora privada. A més, en el ple de la setmana passada Medina va defensar una moció per a la creació d’una Comissió de Seguiment i Estudi de la gestió d’Aigües de l’Horta votada a favor per tots els grups a excepció del regidor de Guanyant Torrent.

Oriola i Torrent són dos casos de gestió externa del cicle integral de l’aigua. La primera mitjançant una licitació 100% privada que va tenir el seu origen en 1988. En el cas de Torrent el model és ben diferent: empresa mixta amb un 49% de participació privada que va tenir inici el 1996. Les dues ciutats gestionades per la mateixa empresa, Hidraqua, del grup Suez.

“És un escàndol, ja que es tracta de la mateixa empresa i es produeix un greuge comparatiu d’aquest tipus dins d’un mateix territori”, qualifica Karlos Bernabé, regidor d’Cambiemos Orihuela. El regidor de la plataforma mostra la seua indignació davant “el volum de documentació a què tenen accés els regidors de Torrent quan nosaltres ni tan sols tenim accés a documentació fonamental, l’opacitat és absoluta”.

Així mateix, Medina mostra la seua sorpresa davant les diferències entre contractes i denuncia que “mentre el contracte torrentí estableix pròrrogues d’un màxim de dos anys per acord mutu o una pròrroga forçosa de 3 anys amb l’aprovació del ple, veiem com a Oriola es va prorrogar en 2004-2038 mitjançant aprovació de la Junta de Govern Local quan el contracte finalitzava el 2018”, fet que qualifica de “contracte de molt dubtosa legalitat i constitucionalitat” i afegeix que “com valencianistes no podem confiar en empreses que actuen amb aquesta opacitat tan absoluta en altres parts del nostre territori. Els països no es cusen amb vies d’AVE, sinó mitjançant la cooperació i la lluita per béns universals com és el cas de l’aigua, i en això estem”.

Per la seua banda, Marta Guillén (Cambiemos Orihuela) qualifica aquesta reunió com “l’inici d’un camí en el qual volem sumar més representants d’altres municipis. Tenim el repte de trencar el marc que la remunicipalització és una demanda exclusiva de l’esquerra. L’aigua és un bé universal que no ha de tenir com a objectiu l’obtenció de beneficis empresarials que paguem tots en les nostres factures. Qui es posicione en contra d’això, s’està posicionant contra l’interès general”.

Compromís per Torrent y Cambiemos Orihuela inician conversaciones sobre la licitación del agua en sus ciudades

Medina (Compromís): “el caso de Orihuela es el claro ejemplo de cómo el interés empresarial sustituye el interés ciudadano en la gestión del agua, Torrent debe tomar nota”.

La demanda de Compromís per Torrent por la recuperación de la gestión del agua a manos públicas excede ya las fronteras de la capital de l’Horta. Este lunes el concejal valencianista y representante de Compromís en el Consejo de Administración de Aigües de l’Horta, Víctor Medina, se desplazó a Orihuela para conocer de primera mano el modelo de gestión de la capital de la Vega Baja.

Desde Cambiemos Orihuela ven “muy positiva” la visita del concejal torrentino: “poder comparar experiencias y modelos con otras ciudades gestionadas por la misma empresa nos abre un largo camino político en el que la izquierda tenemos el deber de recorrer de la mano”

La lucha de los valencianistas para devolver Aigües de l’Horta a la gestión 100% pública tuvo su origen en 2015 durante la campaña electoral y en el posterior pacto de investidura, en el que hicieron firmar ante notario al socialista Jesús Ros que durante la legislatura se avanzaría hacia la municipalización de la Empresa Mixta. Este verano anunciaron que pedirían una auditoría de compras de la mixta al detectar el pago de más de 1’7 millones de euros en compras i servicios al grupo empresarial de la gestora privada. Además, en el pleno de la semana pasada Medina defendió una moción para la creación de una Comisión de Seguimiento y Estudio de la gestión de Aigües de l’Horta votada a favor por todos los grupos a excepción del concejal de Guanyant Torrent.

Orihuela y Torrent son dos casos de gestión externa del ciclo integral del agua. La primera mediante una licitación 100% privada que tuvo su origen en 1988. En el caso de Torrent el modelo es bien distinto: empresa mixta con un 49% de participación privada que tuvo inicio en 1996. Ambas ciudades gestionadas por la misma empresa, Hidraqua, del grupo Suez.

“Es un escándalo cómo tratándose de la misma empresa se produce un agravio comparativo de este tipo dentro de un mismo territorio” califica Karlos Bernabé, concejal de Cambiemos Orihuela. El concejal de la plataforma muestra su indignación ante “el volumen de documentación al que tienen acceso los concejales de Torrent cuando nosotros ni siquiera tenemos acceso a documentación fundamental, la opacidad es absoluta”.

Así mismo, Medina muestra su asombro ante las diferencias entre contratos y denuncia que “mientras el contrato torrentino establece prórrogas de un máximo de dos años por acuerdo mutuo o una prórroga forzosa de 3 años con la aprobación del pleno, vemos como en Orihuela se prorrogó en 2004 hasta 2038 mediante aprobación de la Junta de Gobierno Local cuando el contrato finalizaba en 2018” lo que califica de “un contrato de muy dudosa legalidad y constitucionalidad” y añade que “como valencianistas no podemos confiar en empresas que actúen con esta opacidad tan absoluta en otras partes de nuestro territorio. Los países no se cosen con vías de AVE sino mediante la cooperación y la lucha por bienes universales como es el caso del agua, y en eso estamos”.

Por su parte Marta Guillén (Cambiemos Orihuela) califica esta reunión como “el inicio de un camino en el que queremos sumar más representantes de otros municipios, tenemos el reto de romper el marco de que la remunicipalización es una demanda exclusiva de la izquierda. El agua es un bien universal que no ha de tener como objetivo la obtención de beneficios empresariales que pagamos todos en nuestras facturas. Quien se sitúe contra eso se está situando contra el interés general”.