Pla de treball de la Comissió de seguiment i estudi de la gestió d’Aigües de l’Horta.

Proposta de Compromís, com a President de la Comissió.

Aprovada per unanimitat dels i les membres de la Comissió.

Descripció: Aquest és el pla de treball proposat per la presidència de la Comissió per a la valoració i modificació si s’escau dels grups que la composen.

Règim de sessions: Com es va aprovar en la Comissió de Constitució, el règim de sessions serà el segon dilluns de cada mes parell a les 17.00h quedant el règim de sessions de la següent forma a falta que esdevinga qualsevol modificació:

Dilluns 12 de desembre de 2016 17h
Dilluns 13 de febrer de 2017 17h
Dilluns 10 d’abril de 2017 17h
Dilluns 12 de juny de 2017 17h
Dilluns 11 de setembre de 2017 17h (es convoca en lloc d’agost per motiu de les vacances d’estiu)
Dilluns 16 d’octubre de 2017 17h (es retarda una setmana per motiu de la diada del 9 d’Octubre)
Dilluns 11 de desembre de 2017 17h
Dilluns 12 de febrer de 2018 17h
Dilluns 9 d’abril de 2018 17h
Dilluns 11 de juny de 2018 17h
Dilluns 10 de setembre de 2018 17h (es convoca en lloc d’agost per motiu de les vacances d’estiu)
Dilluns 15 d’octubre de 2018 17h (es retarda una setmana per motiu de la diada del 9 d’Octubre)
Dilluns 10 de desembre de 2018 17h
Metodologia de treball: Per dotar de major flexibilitat el treball de la comissió i poder comptar amb temps per buscar els i les participants que ajuden a la deliberació dels i les membres de la comissió de cara a les conclusions finals s’ha optat per un format en 3 blocs diferenciats que ens permeten avançar de forma ordenada en l’estudi de la gestió de l’aigua començant des de zero, posant sobre la taula les bases del coneixement de la gestió del cicle integral de l’aigua sobre les que al final del període de treball s’emetrà un veredicte.
Aquesta és la proposta d’agrupament per blocs:
BLOC 1 Situació actual: estudi i revisió del contracte actual, facturació, subcontractes, sistemes de contractació, auditories, situació hídrica i problemes actuals de provisió d’aigua al terme municipal.
De febrer de 2017 a setembre de 2017.
BLOC 2 Models de gestió: estudi dels diferents models de gestió del cicle integral del l’aigua (model mixt, privat, públic…)
D’Octubre de 2017 a juny de 2018.
BLOC 3 Futur de la gestió de l’empresa mixta i conclusions de la comissió.
De setembre de 2018 a desembre de 2018.

Finalitat: Estudi i seguiment de la gestió de l’empresa mixta municipal Aigües de l’Horta. Coneixença de models alternatius o possibles millores de l’actual. Redacció d’un informe de conclusions sobre el model de gestió que compte amb el màxim consens dels Grups Municipals que integren la Comissió.