Compromís per Torrent alerta de l’excessiu pes de la base de l’asta de la Torre i proposa la seua substitució per una més lleugera

Pau Alabajos, portaveu del grup municipal, “L’autorització de la base de l’asta actual és provisional però s’ha convertit -de facto- en permanent”.

Compromís per Torrent ha presentat una proposta davant el Ple perquè, a la major brevetat, se substituïsca l’actual peça de formigó que sustenta l’asta ubicada a la Torre de Torrent per un altra d’estructura més lleugera.

Els motius de la moció estan fonamentats en les actuals característiques de la base de formigó que descansa en la coberta de la Torre de Torrent, i que consistixen en una peça de formigó prefabricat de 0’80 metres d’alçària per 1’20 metres de base, donant un volum aproximat d’1’152 metres cúbics. Així, segons els estudis tècnics sobre aquest tipus de materials, la densitat del formigó armat és de 2.400kg/m3 donant un pes total aproximat de 2.767’2 kg.

Aquestes característiques de la base de formigó actual suposen, a judici de Compromís, una càrrega excessiva localitzada de vora 3 tones de pes que genera tensions innecessàries sobre la coberta i les voltes històriques de la planta quarta del monument, i que, en conseqüència, poden estar posant en risc la seua integritat.

Des de Compromís s’ha alertat que sobre el perill del pes excessiu es fa referència en l’autorització provisional de l’actual peça de formigó, on s’al·ludix a l’article 35 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, que afirma que aquestes autoritzacions “poden ser modificables o deixades sense efecte en cas de concórrer circumstàncies sobrevingudes que feren perillar els valors protegits per la Llei”, com sembla que podria passar en el cas de la Torre de Torrent.

A tal efecte s’ha instat el Govern Municipal perquè a la major brevetat, i una vegada retirada la peça de formigó actual, s’instal·le en la coberta de la Torre una nova base més lleugera per a sustentar l’asta, de manera que s’assegure permanentment la integritat del Monument d’acord amb els condicionants de la Llei de Patrimoni Valencià i les que li siguen aplicació al ser un Bé d’Interés Cultural.

Finalment des de Compromís s’ha demanat que addicionalment, i també a la major brevetat, el Govern Municipal encarregue els estudis tècnics oportuns perquè s’avaluen els possibles danys estructurals que se li hagen pogut produir al Monument com a conseqüència del pes de la peça de formigó actual, que s’ha perllongat durant el temps que porta instal·lada sobre la coberta de la Torre (des d’octubre del 2014).

Enllaços a la moció presentada:

MOCIÓ COMPROMÍS PER TORRENT PRESERVACIÓ ESTRUCTURA TORRE TORRENT 23-06-2017

formulariSignat_1498219120511 MOCIÓ PRESERVACIÓ ESTRUCTURA TORRE TORRENT 23-06-2017

Arxivat en: Cultura i Educació, Documents, Municipal, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *