Des del col·lectiu de Dones amb Compromís per Torrent s’ha demanat la retirada de la publicitat d’una trobada motera que tindrà lloc el proper 16 de juliol a Torrent i que organitza el club La Rabosa per tindre un caràcter obertament sexista i atemptar contra la dignitat de la dona.

En paraules de la Portaveu del col·lectiu feminista de Compromís, Meritxell Peris, “en la publicitat es cosifica la dona només com a objecte passiu. En 7 de les 9 fotos, se’ns presenta amb bikini o banyador i en actitud únicament de distracció per a la mirada del mascle”.

Així mateix, Meritxell Peris ha valorat que “la publicitat no es pot emmarcar en uns codis propis de l’activitat motera, ja que hi ha dones que segueixen aquest mode de vida i són membres actius de la comunitat, sent unes grans pilots de moto, però en la publicitat només se’ns veu com a acompanyants o que anem de paquet: només se’ns valora en tant que distracció o reclam, no com a moteres que participen de la trobada”.

Per la seua part, la regidora del grup municipal de Compromís a Torrent, Carme Silla, ha considerat com a positiva l’actuació de la Conselleria d’Igualtat, que ha alertat d’aquesta publicitat i n’ha demanat la retirada: “hem de ser molt sensibles amb aquest tema, ja que, de manera explícita o implícita, aquests continguts fomenten l’estructura patriarcal i masclista que és la que provoca, com a violència màxima i final, que una dona siga assassinada pel terrorisme masclista cada tres dies a l’Estat espanyol. És necessari educar en tots els nivells i que quede clar que aquestes actituds masclistes no són benvingudes en la nostra societat”.

Dones amb Compromís per Torrent condena y pide la retirada de la publicidad sexista del encuentro de motos del club La Rabosa

Desde el colectivo de Dones amb Compromís per Torrent se ha pedido la retirada de la publicidad de un encuentro motero que tendrá lugar el próximo 16 de julio en Torrent y que organiza el club La Rabosa por tener un carácter abiertamente sexista y atentar contra la dignidad de la mujer.

En palabras de la Portavoz del colectivo feminista de Compromís, Meritxell Peris, “en la publicidad se cosifica a la mujer sólo como objeto pasivo. En 7 de las 9 fotos, se nos presenta con bikini o bañador y en actitud únicamente de distracción para la mirada del macho”.

Asimismo, Meritxell Peris ha valorado que “la publicidad no se puede enmarcar en unos códigos propios de la actividad motera, ya que hay mujeres que siguen este modo de vida y son miembros activos de la comunidad, siendo unas grandes pilotos de moto, pero en la publicidad sólo se nos ve como acompañantes o que vamos de paquete: sólo se nos valora como distracción o reclamo y no como moteras que participan del encuentro”.

Por su parte, la concejala del grupo municipal de Compromís en Torrent, Carme Silla, consideró como positiva la actuación de la Conselleria de Igualdad, que ha alertado de esta publicidad y ha pedido la retirada: “tenemos que ser muy sensibles con este tema, ya que, de manera explícita o implícita, estos contenidos fomentan la estructura patriarcal y machista que es la que provoca, como violencia máxima y final, que una mujer sea asesinada por el terrorismo machista cada tres días en España. Es necesario educar en todos los niveles y que quede claro que estas actitudes machistas no son bienvenidas en nuestra sociedad”.