Aquesta proposta del Govern del PSOE anà al Plenari Urgent d’ahir 31 de juliol de 2017. La nostra esmena va ser rebutjada en la Comissió Informativa número 1, d’Economia i Hisenda, amb els vots en contra del Partido Popular i del PSOE i les abstencions de Ciudadanos i Guanyant.

El Govern de Torrent tragué endavant aquesta proposta d’eliminació de la Subvenció Recicla amb els amb els vots a favor dels grups del PSOE, Ciudadanos i Guanyant Torrent, el vot en contra del Partido Popular i l’abstenció de Compromís.

El motiu de la nostra abstenció va ser que tot i que estàvem en contra de l’eliminació de la Subvenció Recicla i a favor de subvencionar el transport escolar i les beques d’educació infantil de primer cicle, entenem que totes aquestes ajudes s’han d’atorgar per criteris de renda (IPREM, Salari Mínim, o qualsevol admesa per la legislació en matèria de subvencions). L’expedient de referència no contemplava la renda familiar en el cas de les subvencions per transport escolar ni les definia en el cas de les beques de primer cicle. També enteníem que la subvenció Recicla es reformularà per criteris de renda familiar però en cap cas eliminar-la perquè entenem que l’aigua és un bé de primera necessitat tan important com les ajudes on s’han destinat aquestos diners provinents de la Recicla.

Enllaç a l’esmena de Compromís per Torrent: ESMENA COMPROMÍS MOD CRÈDIT 60-2017

Enllaç a la convocatòria de la Comissió Informativa: Convocatoria C.I. nº 1 31-07-2017

Enllaç a la convocatòria del Ple Extraordinari: CONVOCATÒRIA PLE EXTR. I URGENT 31 JULIOL 2017

Enllaç a l’expedient de referència: EXPEDIENT. MODIF. PREP. 60-2017-TC-21