Compromís per Torrent torna a demanar la reunió urgent del Consell de Protecció Animal davant la renovació del contracte amb l’empresa de Vinaròs

Valencià

El grup municipal de Compromís per Torrent, mitjançant el seu regidor David Baviera, demana novament al govern municipal convocar una reunió urgent del Consell de Protecció Animal davant la decisió de l’executiu de renovar el contracte amb la mercantil concessionària ubicada a Vinaròs.

L’objecte de la petició de convocatòria urgent del Consell ja va ser registrada per Compromís el dia 4 d’agost arran les denúncies interposades contra la concessionària, que està sent investigada per la Guardia Civil per presumpte maltractament animal. A més de la convocatòria, des de Compromís es va demanar el Registre d’Entrada i Eixida dels animals arreplegats a Torrent des de l’inici del contracte amb els corresponents informes veterinaris de l’empresa, així com els parts sobre les intervencions de la policia local en matèria d’animals abandonats junt amb els avisos enviats a l’empresa perquè arreplegue els animals de Torrent.

David Baviera ha advertit es tracta d’un nou incompliment per part del govern del PSOE, en concret de la Regidoria de Drets dels Animals, que es va comprometre a tractar l’assumpte de la custòdia, adopció i recollida dels animals primer en el Consell de Protecció, òrgan que fins ara només està constituït però sense que s’haja produïda cap reunió que aborde la problemàtica animalista a Torrent.

Aquestos compromisos incomplerts estan arreplegats al Reglament del Consell Municipal de Convivència i Protecció dels Animals, en vigor des del 6 de juny de 2016, on en el seu article 3.1 “Atorga al Consell el desenvolupament de les competències municipals en matèria de protecció animal”. A més al seu article 3.3.K li assigna a aquest Òrgan la competència de “Visitar i inspeccionar les instal·lacions de la contracta o el conveni lligat a les concessions d’arreplegada, custòdia o benestar animal de l’Ajuntament de Torrent”.

Baviera ha explicat que la Junta de Govern Local va signar el contracte amb la concessionària el dia 01/09/2016, per un any, i ara mitjançant  resolució de la Junta de Govern Local s’ha tornat a renovar aquesta concessió per un any, amb efectes des del 01/09/2017, i sense consultar als membres del Consell, incomplint-se per tant els esmentats articles del Reglament Municipal.

Finalment des de Compromís han adreçat al govern del PSOE a què els Òrgans i els Reglaments municipals estan per a convocar-se i acomplir-se respectivament, recordant a l’alcalde Ros que aquest tipus de decisions obvien la democràcia i la participació ciutadana al menysprear tant als grups municipals com a les protectores d’animals representades al Consell.

Castellano

Compromís per Torrent vuelve a pedir la reunión urgente del Consejo de Protección Animal ante la renovación del contrato con la empresa de Vinaròs

 

El grupo municipal de Compromís per Torrent, mediante su concejal David Baviera, pide nuevamente al gobierno municipal convocar una reunión urgente del Consell de Protecció Animal ante la decisión del ejecutivo de renovar el contrato con la mercantil concesionaria ubicada en Vinaròs.

El objeto de la petición de convocatoria urgente del Consell ya fue registrada por Compromís el día 4 de agosto tras las denuncias interpuestas contra la concesionaria, que está siendo investigada por la Guardia Civil por presunto maltrato animal. Además de la convocatoria, desde Compromís se solicitó el Registro de Entrada y Salida de los animales recogidos en Torrent desde el inicio del contrato con los correspondientes informes veterinarios de la empresa, así como los partes sobre las intervenciones de la policía local en materia de animales abandonados junto a los avisos enviados a la empresa para recoger los animales de Torrent.

David Baviera ha advertido que se trata de un nuevo incumplimiento por parte del gobierno del PSOE, en concreto de la Regidoria de Drets dels Animals, que se comprometió a tratar el asunto de la custodia, adopción y recogida de los animales primero en el Consell de Protecció, órgano que hasta ahora solo está constituido pero sin que se haya producida ninguna reunión que aborde la problemática animalista a Torrent.

Estos compromisos incumplidos están recogidos en el Reglamento del Consell Municipal de Convivència i Protecció dels Animales, en vigor desde el 6 de junio de 2016, donde en su artículo 3.1 “Otorga al Consejo el desarrollo de las competencias municipales en materia de protección animal”. Además en su artículo 3.3.K le asigna a este Órgano la competencia de “Visitar e inspeccionar las instalaciones de la contrata o el convenio ligado a las concesiones de recogida, custodia o bienestar animal del Ayuntamiento de Torrent”.

Baviera ha explicado que la Junta de Gobierno Local firmó el contrato con la concesionaria el día 01/09/2016, por un año, y ahora  mediante  resolución de la Junta de Gobierno Local se ha vuelto a renovar esta concesión por un año, con efectos desde el 01/09/2017, i sin consultar a los miembros del Consell, incumpliéndose por tanto los mencionados artículos del Reglamento Municipal.

Finalmente desde Compromís han instado al gobierno del PSOE a que los Órganos y los Reglamentos municipales están para convocarse y cumplirse respectivamente, recordando al alcalde Ros que este tipo de decisiones obvian la democracia y la participación ciudadana al despreciar tanto a los grupos municipales como las protectoras de animales representadas al Consell.

NOTA: Aquesta notícia és la publicada pels mitjans de comunicació el dia 7 de setembre.

Arxivat en: Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *