Enllaços perquè pugueu contrastar la informació:

Valencià:

Pau Alabajos: La reforestació de la Perenxisa es correspon amb una esmena de Compromís, aprovada el 2 de febrer de 2016, de la qual s’està executant un 44% i sense continuïtat en el temps.

Compromís per Torrent ha recordat a l’executiu de Ros que els acords estan per a acomplir-se, en relació a l’esmena de reforestació proposada pels ecovalencianistes i que va ser aprovada al Ple Ordinari de Pressupostos del 2 de febrer de 2016.

El portaveu de Compromís, Pau Alabajos, ha explicat que la proposta presentada pel seu grup finalment va introduir-se per una quantia total de 200.000€, dels quals 100.000€ corresponien a recursos propis de l’Ajuntament i els altres 100.000€ a la venda de patrimoni, tot i arribar-hi a un acord perquè l’esmena inicial era que la reforestació es finançara íntegrament sense acudir a la venda de patrimoni sobrant.

De la quantitat provinent dels recursos propis finalment s’han destinat a la reforestació de la Serra Perenxisa 87.662€, i zero euros corresponents a la resta, donant un percentatge final d’aplicació del 44% sobre les quantitats finalment compromeses al pressupost.

L’esmena de reforestació corresponia a la superfície cremada en l’incendi de 2014 i que va afectar 320 hectàrees, de les quals 190 corresponien al terme municipal de Torrent, motiu pel qual des de Compromís es demanava que les tasques de recuperació haurien de mantindre’s al llarg dels successius anys, mitjançant la seua incorporació en la fase de planificació pressupostària.

“Ara ens trobem amb una reforestació insuficient, que ha estat executada 20 mesos després de ser aprovada i que a més sembla que no tindrà continuïtat en el temps atés que no s’ha destinat cap partida corresponent al 2017, entre altres coses perquè el pressupost municipal d’enguany ni està ni se l’espera, un fet inaudit en una gran població com Torrent”, ha remarcat Alabajos.

En aquest sentit el portaveu de Compromís ha explicat que els números no menteixen, perquè si el govern de Ros pretén recuperar una superfície cremada equivalent a 266 camps de Mestalla, només amb 87.662€ i sense continuïtat de les tasques en el temps, sembla una broma de mal gust i explica ben a les clares que la pèrdua d’hàbitat de les diferents especies animals i vegetals de la Serra haurà d’esperar una nova Corporació Municipal per a ser abordada amb la seriositat i sensibilitat medi ambiental que requereix.

Castellano:

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA SERIEDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU ENMIENDA DE REFORESTACIÓN DE LA PERENXISA Y LE RECUERDA Al ALCALDE ROS QUE HA TARDADO 20 MESES EN EJECUTARLA PARCIALMENTE

Pau Alabajos: La reforestación de la Perenxisa se corresponde con una enmienda de Compromís, aprobada el 2 de febrero de 2016, de la cual se está ejecutando un 44% y sin continuidad en el tiempo.

Compromís per Torrent ha recordado al ejecutivo de Ros que los acuerdos están para cumplirse, en relación a la enmienda de reforestación propuesta por los ecovalencianistas y que fue aprobada en el Pleno Ordinario de Presupuestos del 2 de febrero de 2016.

El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha explicado que la propuesta presentada por su grupo finalmente se introdujo por una cuantía total de 200.000€, de los cuales 100.000€ correspondían a recursos propios del Ayuntamiento y los otros 100.000€ a la venta de patrimonio, a pesar de llegar a un acuerdo porque la enmienda inicial era que la reforestación se financiara íntegramente sin acudir a la venta de patrimonio sobrante.

De la cantidad proveniente de los recursos propios finalmente se han destinado a la reforestación de la Sierra Perenxisa 87.662€, y cero euros correspondientes al resto, dando un porcentaje final de aplicación del 44% sobre las cantidades finalmente comprometidas en el presupuesto.

La enmienda de reforestación correspondía a la superficie quemada en el incendio de 2014 y que afectó 320 hectáreas, de las cuales 190 correspondían al término municipal de Torrent, motivo por el cual desde Compromís se pedía que las tareas de recuperación tendrían que mantenerse a lo largo de los sucesivos años, mediante su incorporación en la fase de planificación presupuestaria.

“Ahora nos encontramos con una reforestación insuficiente, que ha sido ejecutada 20 meses después de ser aprobada y que además parece que no tendrá continuidad en el tiempo dado que no se ha destinado ninguna partida correspondiente al 2017, entre otras cosas porque el presupuesto municipal de este año ni está ni se le espera, un hecho inaudito en una gran población como Torrent”, ha remarcado Alabajos.

En este sentido el portavoz de Compromís ha explicado que los números no mienten, porque si el gobierno de Ros pretende recuperar una superficie quemada equivalente a 266 campos de Mestalla, sólo con 87.662€ y sin continuidad de las tareas en el tiempo, parece una broma de mal gusto y explica bien a las claras que la pérdida de hábitat de las diferentes especies animales y vegetales de la Sierra tendrá que esperar una nueva Corporación Municipal para ser abordada con la seriedad y sensibilidad medio ambiental que requiere.