COMPROMÍS PER TORRENT EXIGIX UN CONTROL EXHAUSTIU EN L’APLICACIÓ DE LES SUBVENCIONS REBUDES PER L’AJUNTAMENT DE TORRENT

Enllaç al resum de subvencions de l’informe d’auditoria: INFORME D’AUDITORIA SUBVENCIONS REBUDES 2015 PER L’AJUNTAMENT TORRENT

Valencià

L’auditoria de subvencions efectuada per l’empresa independent Global&Local Audit, corresponent a l’any 2015, ha evidenciat que l’Ajuntament de Torrent no porta un control sobre el compliment de les obligacions adquirides com a conseqüència de la concessió d’aquest tipus d’ajudes rebudes per part de diferents administracions públiques.

Les subvencions auditades sumen un total de 2’6 milions d’euros, destacant-ne  entre altres les concedides per a finançar zones deprimides (102.188’46€), la renda garantida (950.577’03€), les autonòmiques de sanitat (114.400€), per a la compra de llibres (xarxa llibres 316.129’88€), el conveni de serveis socials (453.378€), el pla d’ocupació conjunta de la diputació (97.023€) o el Pla d’eficiència energètica per compra d’il·luminació LED (119.969’73€).

A més a més, i en concret, a l’informe es destaca que no s’ha pogut comprovar la Subvenció per a la compra de llibres XARXA LLIBRES al no haver-se tinguda cap resposta per part de l’òrgan que les gestiona.

Des de Compromís s’ha volgut destacar que l’any auditat fou un exercici de gestió compartida entre PP (fins a juny) i PSOE (resta de l’exercici), atenent als resultats de les eleccions municipals celebrades a finals de maig del 2015.

També l’informe evidencia la falta de control dels comptes justificatius presentats, amb la qual cosa no es pot certificar que els diners ingressats s’hagen gastat d’acord amb la legislació en matèria de subvencions i ajudes públiques.

El portaveu de Compromís, Pau Alabajos, ha anunciat que el seu grup demanarà tota la documentació relativa a l’aplicació d’aquestes assignacions, molt especialment les relatives a les condicions per a la seua concessió, la tramitació efectuada per cada regidoria, les despeses comptablement reconegudes, així com les seues corresponents factures relacionades.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA UN CONTROL EXHAUSTIVO EN LA APLICACIÓN DE LES SUBVENCIONES RECIBIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE TORRENT

La auditoría de subvenciones efectuada por la empresa independiente Global&Local Audit, correspondiente al año 2015, ha evidenciado que el Ayuntamiento de Torrent no realiza un control sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como consecuencia de la concesión de este tipo de ayudas recibidas por parte de diferentes administraciones públicas.

Las subvenciones auditadas suman un total de 2’6 millones de euros, destacando entre otras las concedidas para financiar zonas deprimidas (102.188’46€), la renta garantizada (950.577’03€), las autonómicas de sanidad (114.400€), para la compra de libros (red libros 316.129’88€), el convenio de servicios sociales (453.378€), el plan de ocupación conjunta de la diputación (97.023€) o el Plan de eficiencia energética por compra de iluminación LED (119.969’73€).

Además, y en concreto, en el informe se destaca que no se ha podido comprobar la Subvención para la compra de libros XARXA LLIBRES al no haberse tenido ninguna respuesta por parte del órgano que las gestiona.

Desde Compromís se ha destacado que el año auditado fue un ejercicio de gestión compartida entre PP (hasta junio) y PSOE (resto del ejercicio), atendiendo a los resultados de las elecciones municipales celebradas a finales de mayo del 2015.

También el informe evidencia la falta de control de las cuentas justificativas presentadas, con lo cual no se puede certificar que el dinero ingresado se hayan gastado de acuerdo con la legislación en materia de subvenciones y ayudas públicas.

El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha anunciado que su grupo municipal solicitará toda la documentación relativa a la aplicación de estas asignaciones, muy especialmente las relatives a las condiciones para su concesión, la tramitación efectuada por cada concejalía, los gastos contablemente reconocidos, así como sus correspondientes facturas relacionadas.

Arxivat en: Cultura i Educació, Documents, Economia i Ocupació, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *