Enllaç a la documentació de referència: ACTA CI NÚM. 4 ORDINÀRIA-28-2-2018

Valencià:

David Baviera: “És una gran irresponsabilitat que la regidora de cultura envie al regidor de Ciudadanos a manipular un rellotge històric de gran importància patrimonial per a Torrent”.

Arran de la moció presentada per Compromís per Torrent per a la rehabilitació i posada en funcionament del rellotge històric de l’antic ajuntament, que a hores d’ara és la Casa de la Cultura de la ciutat, un tècnic especialista va comparèixer en la Comissió Informativa a petició dels grups municipals per tal d’informar de la possibilitat d’executar la rehabilitació d’aquest element patrimonial de Torrent. El tècnic de l’empresa va informar que era possible dur a terme la moció formulada per Compromís, la qual implicava que el rellotge recuperara el seu funcionament original.

Així, segons l’acta de la Comissió Informativa número Quatre del Plenari de Torrent del vint-i-huit de febrer de dos mil díhuit: “David Baviera, representant del grup Compromís per Torrent, li pregunta si a pesar d’això és possible dur a terme el que ells demanen en la moció, que és la restauració del rellotge perquè funcione com funcionava abans i si fa molt de soroll, insonoritzar-lo. El tècnic li respon que sí però que caldria un nou pressupost”.

Dies posteriors a la comissió es van produir uns fets que per a la formació ecovalencianista són molt greus. La regidora delegada de Cultura, Asunción Ferrer, obviant el parer del professional que va afirmar en la Comissió de la possibilitat d’executar la moció de Compromís fil per randa, va manifestar al regidor del grup municipal de Ciudadanos, Francisco Cubas(que no va poder assistir a la comissió i va excusar la seua absència) que tenia dubtes sobre les paraules del tècnic i si podia fer-li un informe de l’estat del rellotge donada la gran afició al món de la rellotgeria del regidor de Ciudadanos.

En paraules de Baviera: “És una gran irresponsabilitat que la regidora de cultura envie al regidor de Ciudadanos a manipular un rellotge de gran importància patrimonial per a Torrent ja que tenim constància que només hi ha 2 rellotges així en l’Estat Espanyol. És inadmissible, tot i que no dubte de la bona voluntat del senyor Cubas, que el govern d’una ciutat de huitanta cinc mil habitants prenga aquestes decisions que són dignes d’un sainet.”

Castellano:

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA LA MANIPULACIÓN IRRESPONSABLE DEL HISTÓRICO RELOJ DE LA CASA DE LA CULTURA

David Baviera: “Es una gran irresponsabilidad que la regidora de cultura envie al concejal de ciudadanos a manipular un reloj histórico de gran importància patrimonial para Torrent”.

A raiz de la moción presentada por Compromís per Torrent para la rehabilitación y puesta en funcionamiento del reloj histórico del antiguo ayuntamiento, que actualmente es la Casa de la Cultura de la Ciudad, un técnico especialista compareció en la Comisión Informativa a petición de los grupos municipales para informar de la posibilidad  de ejecutar la rehabilitación de este elemento patrimonial de Torrent. El técnico de la empresa informó que era posible realizar la moción formulada por Compromís, la cual implicaba que el reloj recuperara su funcionamiento original.

Así, según el acta de la Comisión Informativa número Cuatro del Pleno de Torrent de 28 de febrero de 2018: “David Baviera, representant del grup Compromís per Torrent, li pregunta si a pesar d’això és possible dur a terme el que ells demanen en la moció, que és la restauració del rellotge perquè funcione com funcionava abans i si fa molt de soroll, insonoritzar-lo. El tècnic li respon que sí però que caldria un nou pressupost”.

En los dias posteriores a esta Comisión se producieron unos hechos que para la formación ecovalencianista son muy graves. La regidora delegada de Cultura, Asunción Ferrer, obviando el juicio del profesional que afirmó en la Comisión que sí era posible ejecutar la moción de Compromís en toda su extensión, manifestó al concejal de ciudadanos, Francisco Cubas (que no pudo asistir a la Comisión excusando su ausencia), que tenia dudas sobre las palabras del técnico y si podía hacerle un informe del estado del reloj dada la gran afición al mundo de la relojería por parte del concejal  de Ciudadanos.

En palabras de Baviera: “Es una gran irresponsabilidad que la regidora de cultura envíe al concejal de ciudadanos a manipular un reloj de gran importancia patrimonial para Torrent ya que tenemos constancia que solo hay 2 relojes así en el Estado Espanyol. Es inadmisible, todo y que no dudo de la buena voluntat del señor Cubas, que el gobierno de una Ciudad de 85.000 habitantes tome estas decisiones que son dignas de un sainete”.