Valencià

La carrera “corre 3k por la vida” estava organitzada por 6 escoles catòliques de la localitat només dos setmanes després de las mobilitzacions del 8 de març.

Compromís per Torrent va denunciar al Ple municipal d’abril  la participació de l’ajuntament, governat pel partit socialista, en l’organització de la segona edició de la carrera “Corre 3k por la vida”, impulsada por un col·legi proper al Opus Dei y en la que participaven diferents escoles concertades de la localitat.

Segons va apuntar el regidor de Compromís Victor Medina en el Ple “ens agradaria saber si se lis va traslladar el significat de “corre por la vida” y por que apareix el logo de l’ajuntament de Torrent al cartell de l’esdeveniment”. “Seria un fet dramàtic que l’Ajuntament haja participat en l’organització ‘ una carrera infantil que tinguera per objecte la retallada de drets de las dones a decidir lliurement  sobre el seu cos”.

Els valencianistes indiquen que la participació de l’ajuntament queda més que provada ja que al propi Facebook del Col·legi de Fomento El Vedat, impulsor de l’esdeveniment, s’agraeix “especialment la implicació de l’Ajuntament de Torrent i de la Policia Local que han permès que la carrera es desenvolupara amb total normalitat”.

Els antecedents d’algunes de les congregacions religioses participants, segons Compromís, són extremadament greus. Segons apunta Medina “la Fundació FASTA que gestiona el centre concertat Madre Sacramento ja va ser denunciada en 2006 per mares i mares del centre després d’apreciar que els seus fills estaven sent adoctrinats per “milicians catòlics”. Poc després la Conselleria d’educació va obrir una investigació d’ofici sobre l’ideari i el cobrament de pagaments il·legals al centre.

A més, des de Compromís afegeixen que un fet com aquest “ja no ens sorprèn per part d’un govern que regala carrers per a l’ús privatiu i permanent d’institucions religioses i participa en tots els actes religiosos de la ciutat, portant inclòs la vara d’alcaldia en les processons”.

Castellano

Compromís denuncia la participación del Ayuntamiento de Torrent en una carrera infantil antiabortista.

La carrera “corre 3k por la vida” estaba organizada por 6 escuelas católicas de la localidad apenas dos semanas después de las movilizaciones del 8 de marzo.

Compromís per Torrent denunció en el Pleno municipal de ayer  la participación del ayuntamiento, gobernado por el partido socialista, en la organización de la segunda edición de la carrera “Corre 3k por la vida”, impulsada por un colegio cercano al Opus Dei y en la que participaban diferentes escuelas concertadas de la localidad.

Según apuntó el concejal de Compromís Víctor Medina en el Pleno “nos gustaría saber si se les trasladó el significado de “corre por la vida” y por qué aparece el logo del ayuntamiento de Torrent en el cartel del evento”. “Sería un hecho dramático que el Ayuntamiento haya participado en la organización de una carrera infantil que tuviese como objeto el recorte de derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo”.

Los valencianistas indican que la participación del ayuntamiento queda más que probada ya que en el propio Facebook del Colegio de Fomento El Vedat, impulsor del evento, se agradece “especialmente la implicación del Ayuntamiento de Torrent y de la Policia Local que han permitido que la carrera se desarrollara con total normalidad”.

Los antecedentes de algunas de las congregaciones religiosas participantes, según Compromís, son extremadamente graves.  Según apunta Medina “la Fundación argentina FASTA que gestiona el centro concertado Madre Sacramento ya fue denunciado en 2006 por padres y madres del colegio tras apreciar que sus hijos estaban siendo adoctrinados por “milicianos católicos”. Poco después la Conselleria de educación abrió una investigación de oficio sobre el ideario y el cobro de pagos ilegales al centro.

Además, desde Compromís añaden que un hecho como este “ya no nos sorprende viniendo de un gobierno que regala calles al uso privativo y permanente de instituciones religiosas y participa de todos los actos religiosos de la ciudad, portando incluso la vara de mando en las procesiones”.