GRAN CIUTAT?

Al Ple Ordinari de desembre del 2015 el Ple de l’Ajuntament de Torrent va aprovar tres mocions de Compromís per Torrent per les quals s’adoptava la creació de tres òrgans municipals d’obligada posada en funcionament, en concret parlem de la Comissió Especial de Queixes i Suggeriments ciutadana, de l’Òrgan de Resolució de les Reclamacions Economicoadministratives (més conegut com a Jurat Tributari), i finalment els Districtes (com a òrgan municipal de descentralització per a una atenció directa a la ciutadania des dels barris o districtes).

Aquestes tres mocions relatives a la millora en la participació ciutadana i l’atenció als veïns i les veïnes de Torrent varen ser aprovades per la totalitat dels grups municipals que componen l’Ajuntament de Torrent (Compromís, Ciudadanos, Socialista i Popular) excepte el grup de Guanyant Torrent que es va abstindre.

A més, en els tres casos l’acord del Ple de l’Ajuntament incloïa un punt pel qual s’obligava que en un termini no superior als 6 mesos es procedira a la seua creació, donant compliment així al Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local (la que ens afecta com a ajuntaments i més en concret a Torrent al ser Municipi de Gran Població).

En una nova remesa d’incompliments, que s’acumulen als de la Investidura per la qual Jesús Ros va accedir a l’Alcaldia de Torrent, l’actual govern socialista de la ciutat després de 2 anys i 5 mesos, des que votaren a favor dels 3 acords plenaris, continua sense donar cap tipus d’explicació ni des del punt de vista polític ni aportant cap mena d’informe que explique o justifique aquest retard en la seua posada en funcionament.

Aquestos acords municipals evidencien la nul·la predisposició i interés per a avançar cap un model de ciutat més transparent, participativa i oberta a la ciutadania, de tal manera que ens trobem davant una paràlisi institucional i de gestió que ens recorda aquells anys d’administració de les majories absolutes on imperava “el ordeno y mando”, sent un revival del qual sembla que no s’han assabentat, i mentrestant el govern de Ros continua amb la seua inèrcia de falta de projectes i idees pròpies. La prova més evident l’hem tinguda recentment, on el govern socialista sense cap pudor s’ha atribuït el mèrit exclusiu de la posada en marxa d’un programa pilot que inclou la targeta moneder per a la gestió del Punt d’Aliments quan aquesta decisió es va gestar en una comissió municipal creada a l’efecte i a proposta de Compromís per Torrent, en la que participaren diferents associacions de la nostra ciutat i la totalitat dels grups municipals de l’Ajuntament.

 

Nota: la imatge correspon a una de les darreres fotografies del Xalet del Francés amb la seua estructura intacta (any 2009).  Al llarg dels anys posteriors el govern municipal d’aleshores no va iniciar cap actuació real per a impedir el seu enderroc final en 2013. Estava ubicat a l’Alter de Torrent, i fou la residència del primer naturòpata de l’Estat Espanyol, d’estil eclecticista amb elements neobarrocs en la que va ser la seua façana.

Fotografia cortesia de Tomàs Roselló.