• El govern local ha tingut constància el dia 11 de maig de 2018 d’un requeriment del Ministeri d’Hisenda pel qual se li exigeix a l’Ajuntament de Torrent què li notifique si ha complert o no amb les seues obligacions de remissió d’informació.

 

  • Aquesta remissió d’informació consisteix en què el Govern Municipal ha d’informar al Ple de la Corporació del resultat del Pla de Sanejament que havia de finalitzar el 31 de desembre de 2016, i que va estar originat per la concertació d’un préstec de 4.929.533’99€ en l’any 2015. Després d’aquesta notificació Plenària la informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda (que és en el que consisteix el punt del qual s’està donant compte ara).

 

  • A més, aquest préstec de 4’9 milions d’euros va tindre com a conseqüència el retard d’un any en el compliment dels objectius del Pla de Sanejament al·ludit, el qual va demorar-se fins el 31 de desembre de 2017.

Tot açò que he explicat fins ara són els preliminars, perquè el fons de la qüestió és molt més greu que una simple dació de comptes ficada en un tràmit extraordinari a 24 hores de la celebració d’aquest Plenari.

Anem per parts:

 

  • El Ministeri d’Hisenda li diu a l’Ajuntament de Torrent, el dia 11 de maig de 2018, que ha revisat la documentació del Pla de Sanejament i no ha complert amb les seues obligacions de remissió de la informació tant al Ple de la Corporació com al Ministeri de Hisenda. Una clara falta de transparència davant tots els grups de l’oposició i davant el propi Ministeri.

 

  • Aquestos incompliments produixen una sèrie d’efectes col·laterals, d’errors en cadena, així:

 

  • Si el Ministeri d’Hisenda li diu a l’Ajuntament de Torrent que mentres no els notifique el resultat del Pla de Sanejament no pot aprovar cap tipus d’inversions finançades amb operacions de crèdit a llarg termini (en qualsevol tipus de modalitat d’inversió), si això és així, que férem el dia 31 de maig de 2018 senyor Campos?

 

  • El dia 31 de maig de 2018, la setmana passada, vosté va presentar una Memòria Justificativa per la qual demanava en aquest Ple el vot a favor a una Modificació de Crèdits per valor de 2.630.000 euros a finançar mitjançant un Préstec a Llarg Termini.

 

  • L’Expedient d’eixa Modificació de Crèdits que vosté va presentar al Ple va amagar el paperet del Ministeri d’Hisenda, que com he dit ens explica que no podien fer-se inversions mentres no s’acompliren els requisits de transparència establerts en la Llei 18/2014. Vosté ho sabia senyor Campos, i ho sabien tots els membres de la Junta de Govern Local quan el dia 14 de maig de 2018 donaren llum verda a l’aprovació de la modificació de crèdits, demanant al Ple el vot a favor de la mateixa.

 

  • És a dir que el dia 11 de maig de 2018 el Ministeri li diu al govern local que no podem aprovar la concertació de nous préstecs a llarg termini, el dia 31 de maig el govern porta al Ple l’aprovació d’un préstec a llarg termini (aprovació que es fa amagant-li a l’oposició el requeriment de transparència del Ministeri), i ara, el dia 7 de juny, set dies després d’aprovar-se el préstec ens informa al Ple d’una documentació vital que ens hauria d’haver comunicat com a mínim dos dies abans del Plenari del 31 de maig de 2018.

 

Jo el que veig senyor Campos és que la transparència de la que parlàvem en aquell Plenari del dia 31 torna a estar desapareguda, i no només això, és que podem parlar d’ocultació d’informació a l’oposició quan se li amaga una notificació del Ministeri d’Hisenda que es clau per al posicionament polític del vot davant l’aprovació d’un préstec a llarg termini de més de 2’6 milions d’euros.

Per no parlar de la més que probable prevaricació al dur un expedient d’aprovació de préstec incomplint els requisits de transparència exigits pel Ministeri.

 

Per la nostra part dir que l’Ajuntament d’una gran ciutat del segle XXI no es mereix tornar als estàndars de transparència i gestió de fa 20 anys, el temps sistemàticament ens dóna la raó, vostés són 9 regidors de 25 i en moltes ocasions volen gestionar com si tingueren majoria absoluta, parapetant-se en l’opacitat i el regat en curt, però aquesta manera de governar, com s’ha demostrat té les potes molts curtes.