Valencià

Compromís per Torrent proposa la compra del Trinquet i els terrenys per al projecte del futur refugi d’animals

El grup municipal de Compromís per Torrent ha proposat diferents actuacions per a la ciutat davant la proposta d’inversions que es volen efectuar amb el superàvit per part del govern local del PSOE.  Entre elles es troba la compra de les instal·lacions esportives del trinquet de la ciutat que actualment està en propietat privada i que impedeix accedir als projectes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports perquè no és de titularitat municipal.

Altra de les propostes claus és la de l’adquisició dels terrenys per al futur refugi d’animals, impulsada pel regidor David Baviera, que es trobarà en el terme municipal de Torrent i que compartirà la seua gestió amb la ciutat de València. La comissió bilateral, creada a l’efecte entre les dues administracions, va establir que l’Ajuntament de Torrent és l’encarregat tant de la recerca del lloc ideal per a la seua ubicació com d’aportar les següents infraestructures: connexió amb l’enllumenat públic, accessibilitat, canalitzacions d’aigua viables i requisits per al nucli zoològic.

A més a més, la formació valencianista també ha demanat que dins del projecte de les inversions sostenibles en els diferents edificis municipals que el govern ha plantejat s’incloga i s’augmenten les partides amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat i adequació de les instal·lacions a les persones amb discapacitat, així com diferents mancances de tipus arquitectònic de alguns locals municipals com els de l’associació gitana i la Biblioteca del Xenillet.

Els projectes proposats pel grup municipal de Compromís entrarien dins dels paràmetres marcats als municipis per a escometre inversions sostenibles, que a més obliguen a estar executats abans de la finalització de l’any en curs.

Finalment el seu portaveu, Pau Alabajos, ha expressat que una vegada presentats i acceptats els seus projectes per part del govern municipal no esperen un altra cosa que el seu compliment; en aquest sentit Alabajos ha remarcat que és l’últim tren de la credibilitat per a l’actual Executiu davant els incompliments pressupostaris produïts al llarg de la present legislatura.

Castellano

Compromís per Torrent propone la compra del Trinquet y los terrenos para el proyecto del futuro refugio de animales

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha propuesto diferentes actuaciones para la ciudad ante la propuesta de inversiones a efectuar com el superávit por parte del gobierno local del PSOE. Entre ellas se encuentra la compra de las instalaciones deportivas del trinquet de la ciudad, que actualmente está en propiedad privada y que impide acceder a los proyectos de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, al no ser de titularidad municipal.

Otra de las propuestas claves es la de la adquisición de los terrenos para el futuro refugio de animales, impulsada por el concejal David Baviera, que se ubicará en el término municipal de Torrent y que compartirá su gestión con la ciudad de València. La comisión bilateral, creada a tal efecto entre las dos administraciones, estableció que el Ayuntamiento de Torrent es el encargado tanto de la ubicación ideal como de aportar las siguientes infraestructuras: Conexión con el alumbrado público, accesibilidad, canalizaciones de agua viables y requisitos para el núcleo zoológico.

Además, la formación valencianista también ha demandado que dentro del proyecto de las inversiones sostenibles, en los diferentes edificios municipales que el gobierno local ha planteado, se incluyan y se aumenten las partidas con la finalidad de facilitar la accesibilidad y adecuación de las instalaciones a las personas con discapacidad, así como diferentes necesidades de tipo arquitectónico de algunos locales municipales como los de la asociación gitana y la Biblioteca del Xenillet.

Los proyectos propuestos por el grupo municipal de Compromís entrarian dentro de los parámetros marcados a los municipios para acometer inversiones sostenibles, que además obligan a estar ejecutados antes de la finalización del año en curso.

Finalmente su portavoz, Pau Alabajos, ha expresado que una vez presentados y aceptados sus proyectos por parte del gobierno municipal no esperan otra cosa que su cumplimiento; en este sentido Alabajos ha remarcado que es el último tren de la credibilidad para el actual Ejecutivo ante los incumplimientos presupuestarios producidos a lo largo de la presente legislatura.