Pel vostre interés us remetem les convocatòries dels dos plens extraordinaris programats per a hui vint i tres de juliol de 2018:

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI FALLERES MAJORS 23-07-2018

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 23 JULIOL 2018

El Ple anterior porta aparellat aquest tràmit extraordinari: 5.Assumptes Tramit Extraordinari CI

Enllaç a la moció de Compromís per Torrent inclosa a l’ordre del dia:

MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS SUPORT POBLE GITANO