Al llarg dels mesos de juny i juliol s’han dut a terme els procesos d’oposició pels quals s’han cobert 3.000 places del cos de mestres, 975 de les quals corresponen a places d’Educació Primària, 675 a places d’Educació Infantil, 500 a Audició i Llenguatge, 400 a places d’Anglés, 180 a especialistes d’Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica.

Ha estat la convocatòria del nombre més gran de places d’oposicions a docents de l’última dècada en benefici del servei public d’educació, de la continuïtat de les plantilles en els centres escolars i de l’estabilitat laboral dels i les docents. El procés té repercussió directa en la millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposen d’un nombre més gran de personal funcionari de carrera i aquest, al seu torn, podrà optar a destinacions definitives.

El sistema d’accés a la funció docent és molt millorable i voldríem canviar-lo perquè interins i gent de fora del sistema no haguera de competir. Així li ho hem demanat reiteradament al Ministeri, que és qui té la responsabilitat.

La fase d’oposició ha constat de dues proves amb caràcter eliminatori. Les persones aspirants que van superar la fase d’oposició passaren a la fase de mèrits. Una vegada valorats els mèrits es va procedir a cobrir el nombre de places convocades. De les 3.000 places, tal i com ja prevèiem un 77% han estat ocupades per personal que ja era interí, el que suposa haver dotat d’estabilitat laboral 2.326 persones que treballaven amb la incertesa de la provisionalitat. A banda, han aconseguit plaça 674 persones que no eren interines, majoritàriament joves i recent llicenciades, cosa que ha demostrat que hi ha oportunitats per a tothom.

MÉS LLOCS DE TREBALL QUE MAI

Les adjudicacions de juliol de 2018 han suposat una gran excepcionalitat respecte al nombre de vacants oferides. Ha estat l’any que més vacants s’han ofertat, concretament 14.281 places en escoles i instituts per al curs 2018-2019, sense tindre en compte les que també s’oferiran a començament de curs per a cobrir vacants que es generen de substitucions dels primers dies i de jubilacions a 31 d’agost.

El gran nombre de places oferides posa de manifest la necessitat que té el sistema educatiu valencià de comptar amb personal interí per a cobrir vacants, degut al fet que, des de fa tres cursos s’han revertit les retallades en personal docent gràcies a la baixada de ràtios a les aules i a l’augment de professorat de reforç educatiu als centres docents, aixií com a la reducció del temps d’espera per a substitucions. Començarà el curs 2018-2019 amb 5.000 docents més dels que hi havia en el curs 2014-2015.

La Conselleria treballa perquè el personal interí que ocupa aquestes places tinga unes condicions laborals dignes d’acord amb la tasca educativa que desenvolupa, Per aquesta raó, recentment s’ha aconseguit que el personal interí cobre els mesos de juliol i agost a més dels sexennis, cosa que amb l’antic govern no passava, i s’han millorat també les condicions laborals del personal interí en altres sentits: opten a tota la formació del professorat que s’oferix així com a les estades gratuïtes a Irlanda i Gran Bretanya que organitzem per a apendre anglés. Igualment poden també optar a 6 setmanes de permís de paternitat com el personal funcionari de carrera.

ADJUDICACIÓ DE VACANTS: OPORTUNITATS PER TOTHOM

Les més de 14.000 vacants oferides durant el mes de juliol han estat ocupades: pel personal interí que ha aprovat el procés selectiu i que passa a estar en situació administrativa de pràctiques, pel personal provisional, i pel personal interí. Com és lògic trien primer els funcionaris i les funcionàries de carrera i després les interines i els interins.

Totes les persones que treballaven com a interins el curs 2015-2016 han tingudes ara l’oportunitat d’escollir una vacant: o bé perquè han aprovat l’oposició, o bé perquè hi ha més vacants que mai.

Tots els mesos de juliol hi ha persones que no han estat adjudicades. Hi ha molts interins i interines que estan en posicions superiors en les borses que han escollit no ser adjudicades en juliol per poder optar a millors places el setembre, per això ara fan peticions de places en centres educatius on no hi ha vacant. Si aquests interins no adjudicats no feren peticions restringides, haurien obtinguda alguna de les més de 14.000 vacants que s’han atorgat.

Des de la Conselleria d’Educació gestionada per Compromís, s’ha prioritzat l’augment de les plantilles i la seua estabilitat en benefici dels centres, de l’alumnat i dels docents. Per aquesta raó es va oferir al personal interí la possibilitat voluntària de poder repetir vacant dos anys, sempre que s’acompliren unes condicions determinades. Aquest fet no ha suposat en cap cas una alteració de la borsa d’interins ni de l’acord del 2010, la tria o no de la vacant el curs passat la van fer en estricte ordre de borsa. Els interins que van demanar repetir en el centre en el que estaven podien quedar-se en la plaça que ocupaven si no l’ocupava un funcionari de carrera en comissió de serveis o aquells o aquelles que aprovaren l’oposició.

Hi ha per tant, pel que fa al cos de mestres, 2.326 persones que el curs passat eren interines i que el curs vinent seran funcionàries de carrera que han pogut triar la destinació que volien; i a més, una gran quantitat d’interins que han pogut repetir centre docent si així ho havien sol·licitat. La qual cosa demostra que la mesura ha aconseguit estabilitzar les plantilles dels centres docents, tal com es proposava.

En definitiva, en les adjudicacions de 2018 han obtingut vacant 1.896 mestres interins de manera voluntària, als quals cal sumar les 2.326 persones abans interines que han esdevingut ara funcionàries de carrera; això fa un total de 4.222 vacants. Si tenim en compte que el 2017 s’adjudicaren al juliol 4.219 persones, és evident que la convocatòria d’oposicions ha beneficiat al personal interi, de tal manera que ha estabilitzat definitivament l’ocupació de 2.326 persones que abans eren interines.