Pel vostre interés us remetem els enllaços als esmentats anuncis oficials:

– Per a adquisició d’instruments musicals a entitats sense ànim de lucre:

1) Concessió_subvencions_a_entitats_sense_ànim_de_lucre,_Adquisició_dInstruments_Musicals_2018

2) Concessió_subvencions_a_entitats_sense_ànim_de_lucre,_Adquisició_dInstruments_Musicals_20181

– Subvencions XXXIX campanya Retrobem la nostra Música: Edició 2018. Ajudes a Entitats sense ànim de lucre:

1) Concessió_subvencions_a_entitats_sense_ànim_de_lucre_XXX_Campanya_Retrobem_la_Nostra_Música_2018

2) Concessió_subvencions_a_entitats_sense_ànim_de_lucre_XXX_Campanya_Retrobem_la_Nostra_Música_20181