Nous Espais, junt Aigües de l’Horta suposen el 24% de la xifra de negoci total de l’Ajuntament de Torrent. La primera amb un pressupost anual de 2’7 milions d’euros i la segona, participada en un 51% per l’Ajuntament (però gestionada per la part privada que suposa el 49% de l’accionariat, encara que la concessió siga pública) amb una xifra de negoci de 11’56 milions d’euros.

Aigües de l’Horta, s’escapa del control de la fiscalització municipal a l’obtindre més de la meitat dels seus ingressos de les vendes al mercat, de tal manera que encara que és un monopoli sense competència les lleis l’eximeix del control de la Intervenció Municipal.

Nous Espais fins ara també s’escapava del control de la Intervenció Municipal perquè hi figurava com a empresa que es nodria dels ingressos externs del mercat, quan la realitat és que obté més del 90% de la seua facturació del propi Ajuntament de Torrent. Així li ho férem saber des del grup municipal de Compromís al govern de Jesús Ros presentant una moció registrada el 22 de setembre de 2017, que fou finalment tractada al Ple del 5 d’abril de 2018, és dir sis mesos i mig després d’haver-se presentat, en la qual exigíem del govern socialista que corregirà aquesta anomalia informant-la a la Intervenció General de l’Estat perquè re-classificara l’empresa dins del control de la Intervenció Municipal.

La nostra moció va ser rebutjada amb els vots nominals en contra del PSOE, l’abstenció del PP i Ciudadanos, i el vot a favor dels grups de Compromís i Guanyant.

Doncs bé, El 24 de maig de de 2018 la Intervenció General de l’Estat, dependent del Ministeri d’Hisenda, ens va donar la raó comunicant l’Ajuntament de Torrent que Nous Espais, S.A es troba re-classificada dins del Sector de les Administracions Públiques, considerant-la una unitat institucional pública dependent del propi ajuntament.

No podem pensar que el fet de què Nous Espais es trobe per fi sota la lupa municipal vaja a solucionar de per sí els greus problemes de transparència que ha patit l’empresa municipal amb els governs del PSOE i del PP. És un pas important, però a més a més es necessita dotar la Intervenció Municipal de més mitjans humans i econòmics perquè puga passar d’una fiscalització limitada (inspeccionar anualment un percentatge de factures aleatòries) a la fiscalització plena (totes les factures de l’Ajuntament, les empreses i organismes del que hi depenen), entre les que es troba Nous Espais després de la re-classificació a la que al·ludíem.

Així ho reclamem des de Compromís any rere any en les nostres al·legacions a la comptabilitat, i també en les esmenes que presentem als pressupostos…bé, quan l’actual govern de Jesús Ros es digna a presentar-los, perquè han passat dos anys i continuem esperant-los.