Valencià

Pau Alabajos: “Aquest reglament entrà en vigor en març de l’any 1997, sent Jesús Ros alcalde de Torrent”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos ha tornat a denunciar un nou incompliment de Jesús Ros en matèria de transparència i participació ciutadana.

Aquesta vegada es tracta de la posada en funcionament del Reglament de Participació Ciutadana, un text normatiu que entrà en vigor en març de 1997 però que a l’igual que altres normes mai es va posar en funcionament, ni sota els governs de Jesús Ros ni en els huit anys del Partido Popular.

El text, integrat per 56 articles, incideix en acostar la gestió de l’ajuntament a la ciutadania, en especial els grans temes municipals com el pressupost anual, els plans urbanístics, la creació i modificació d’ordenances i els diferents programes socials, de salut, medi ambientals, culturals i festius de Torrent.

El reglament també obri la porta perquè puguen ser públiques les Juntes Generals dels organismes autònoms i les empreses municipals, alhora que obliga a remetre les convocatòries i els ordres del dia dels plens de l’ajuntament a les entitats ciutadanes i als mitjans de comunicació, i regula addicionalment les subvencions a les associacions, dotant-les d’una major difusió i transparència social.

Per a acomplir amb aquestos propòsits s’hauria d’haver constituït el Consell de Participació Ciutadana, integrat per l’alcalde, el regidor de participació ciutadana, un membre de cada grup polític municipal i 21 membres dels diferents consells i associacions de Torrent. Aquest Consell inexistent hauria d’editar una memòria anual sobre la seua gestió, cosa que no ha estat possible deguda la manca d’interés polític dels diferents alcaldes i alcaldesses que han governat Torrent.

Finalment Alabajos ha destacat la necessitat d’un viratge de 180 graus en la gestió de la transparència i la participació a Torrent: “No val que vinga una entitat amiga a dir que Torrent és el municipi més transparent i participatiu del món mundial quan el reglament que ho regula està sense executar des de fa 21 anys”.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT CONSIDERA COMO RÉCORD LOS 21 AÑOS DE INAPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Pau Alabajos: “Este reglamento entró en vigor en marzo del año 1997, siendo Jesús Ros alcalde de Torrent”.

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos ha vuelto a denunciar un nuevo incumplimiento de Jesús Ros en materia de transparencia y participación ciudadana.

Esta vez se trata de la puesta en funcionamiento del Reglamento de Participación Ciudadana, un texto normativo que entró en vigor en marzo de 1997 pero que al igual que otras normas nunca se puso en funcionamiento, ni bajo los gobiernos de Jesús Ros ni en los ocho años del Partido Popular.

El texto, compuesto por 56 artículos, incide en acercar la gestión del ayuntamiento a la ciudadanía, en especial los grandes temas municipales como el presupuesto anual, los planes urbanísticos, la creación y modificación de ordenanzas y los diferentes programas sociales, de salud, medio ambientales, culturales y festivos de Torrent.

El reglamento también abre la puerta para que puedan ser públicas las Juntas Generales de los organismos autónomos y las empresas municipales, a la vez que obliga a remitir las convocatorias y los órdenes del día de los plenos del ayuntamiento a las entidades ciudadanas y a los medios de comunicación, y regula adicionalmente las subvenciones a las asociaciones, dotándolas de una mayor difusión y transparencia social.

Para cumplir con estos propósitos se tendría que haber constituido el Consejo de Participación Ciudadana, integrado por el alcalde, el concejal de participación ciudadana, un miembro de cada grupo político municipal y 21 miembros de los diferentes consejos y asociaciones de Torrent. Este Consejo inexistente tendría que editar una memoria anual sobre su gestión, cosa que no ha sido posible debida la falta de interés político de los diferentes alcaldes y alcaldesas que han gobernado Torrent.

Finalmente Alabajos ha destacado la necesidad de un viraje de 180 grados en la gestión de la transparencia y la participación en Torrent: “No vale que venga una entidad amiga a decir que Torrent es el municipio más transparente y participativo del mundo mundial cuando el reglamento que lo regula está sin ejecutar desde hace 21 años”.