Enllaç a la moció de Compromís aprovada: 4.1-MOCIÓ URGÈNCIA GRUP COMPROMÍS PER QÜESTION DE PERSONAL AMB MOTIU SENTÈNCIA

Valencià

Al Ple Ordinari de novembre tots els grups municipals del consistori (Ciudadanos, Compromís, Guanyant i Partido Popular), excepte el PSPV-PSOE, votaren a favor de recuperar els diners afectats per la sentència judicial en contra del decret d’alcaldia número 2025, d’atorgament de complements de productivitat corresponent a l’any 2017.

La proposta de recuperació d’aquestos recursos municipals nasqué d’una moció de Compromís per Torrent en la que també s’exigia al govern municipal del PSPV-PSOE suspendre de manera cautelar el decret de productivitats corresponent a 2018, tot i sabent que la seua tramitació i l’atorgament havien seguit els mateixos passos que la del 2017, anul·lada pels tribunals.

Des de Compromís per Torrent es valora com a molt positiu que 4 dels 5 grups de la Corporació es posen d’acord en recuperar 214.000€ concedits de manera irregular pel govern de Jesús Ros, i a més a més fer-ho sense que provoque cap perjudici per al funcionariat afectat per l’esmentada sentència del jutjat del Contenciós número 8 contra l’Ajuntament.

El regidor de Compromís, Víctor Medina, ha expressat que la votació contra la moció del seu grup per part de Jesús Ros evidencia que “el govern municipal no té intenció de recuperar aquestos diners per a les arques municipals”, eludint així les seues responsabilitats tant en matèria econòmica com de gestió del personal de l’Ajuntament de Torrent.

Medina ha qualificat d’irresponsable a l’alcalde Ros, alhora que l’acusa de governar Torrent com el seu “cortijo particular”, al no voler deixar en suspens el decret de productivitats de 2018 per un import de 248.000€, ni tampoc substituir al responsable de personal de l’Ajuntament triat per ell mateix, la qual cosa evidència que la seua política en matèria de personal “ni és prudent ni té propòsit d’esmena”, ha conclòs el regidor de Compromís.

Castellano

LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT, EXCEPTO EL PSPV-PSOE, VOTAN A FAVOR DE RECUPERAR EL DINERO AFECTADO POR LA SENTENCIA DE LOS COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD

En el Pleno Ordinario de noviembre todos los grupos municipales del consistorio (Ciudadanos, Compromís, Guanyant y Partido Popular), excepto el PSPV-PSOE, votaron a favor de recuperar el dinero afectado por la sentencia judicial en contra del decreto de alcaldía número 2025, de otorgamiento de complementos de productividad correspondiente en 2017.

La propuesta de recuperación de estos recursos municipales nació de una moción de Compromís per Torrent en la que también se exigía al gobierno municipal del PSPV-PSOE suspender de manera cautelar el decreto de productividades correspondiente a 2018, atendiendo al hecho que tanto la tramitación como su otorgamiento habían seguido los mismos pasos que la del 2017, anulada por los tribunales.

Desde Compromís per Torrent se valora como muy positivo que 4 de los 5 grupos de la Corporación se pongan de acuerdo en recuperar 214.000€ concedidos de manera irregular por el gobierno de Jesús Ros, y además hacerlo sin que provoque ningún perjuicio para el funcionariado afectado por la mencionada sentencia del juzgado del Contencioso número 8 contra el Ayuntamiento.

El concejal de Compromís, Víctor Medina, ha expresado que la votación contra la moción de su grupo por parte de Jesús Ros evidencia que “el gobierno municipal no tiene intención de recuperar este dinero para las arcas municipales”, eludiendo así sus responsabilidades tanto en materia económica cómo de gestión del personal del Ayuntamiento de Torrent.

Medina ha calificado de irresponsable al alcalde Ros, a la vez que lo acusa de gobernar Torrent como su “cortijo particular”, al no querer dejar en suspenso el decreto de productividades de 2018 por un importe de 248.000€, ni tampoco sustituir al responsable de personal del Ayuntamiento escogido por él mismo, lo cual evidencia que su política en materia de personal “ni es prudente ni tiene propósito de enmienda”, ha concluido el regidor de Compromís.