Compromís per Torrent denuncia la privatització de la seguretat municipal per part del Govern de Ros en plens Nadals

Enllaç al Plec de prescripcions tècniques: Plec prescripcions tècniques

Valencià

El govern socialista de Torrent inicia una licitació fora de pressupost per més d’1,3 milions d’euros per a la contracta de seguretat privada de substituïsca a la Policia Local

 El contracte exigeix que el “regidor delegat de l’àrea determine els processos de selecció” dels vigilants

El govern del socialista Jesús Ros ha llançat en plenes festes nadalenques la licitació de la seguretat consistorial per 1.317.260 euros per als propers 5 anys. Una funció que fins ara ha vingut sempre desenvolupant el cos local de la Policía.

Per a Compromís este fet resulta “un dels atreviments més escandalosos duts a terme pel govern socialista en tota la legislatura” ja que, segons el regidor membre de la Mesa de Contractació per part de la coalició valencianista, David Baviera “s’han aprofitat deliberadament les festes nadalenques per llançar el que serà un dels contractes més costosos a nivell econòmic i social per a aquesta ciutat ja que la situació de la policia a l’Ajuntament podria haver complit amb funcions d’un tercer retén al casc urbà”.

Així, segons Baviera “cal recordar que el govern municipal opera amb uns pressupostos prorrogats des de 2016, on no hi ha cabuda per a una partida tan significativa com aquesta”.

D’altra banda, el regidor de Compromís membre de la Mesa General de Negociació Víctor Medina afirma que “aquesta proposta no ha sigut consultada a cap grup de l’oposició, ni als sindicats, ni a la pròpia Policia Local, que ha vingut desenvolupant diligentment aquesta funció a pesar de la precarització a la que s’ha dut al cos”.

Respecte a la contractació del personal des de Compromís qualifiquen el procediment de selecció com una “ferramenta per a l’enxufisme a les que Ros ja ens té acostumats” ja que, segons la pròpia plica de prescripcions tècniques, “el Regidor Delegat de l’Àrea determinarà el procés de selecció que s’haja que seguir per triar els vigilants que prestaran el servei”.

A més, en referència al nombre d’efectius de la Policia Local, el regidor recorda que “en aquesta legislatura la plantilla no ha fet més que minvar fins perdre més d’un 25% de la que tenia fa quatre anys. De 140 efectius a uns 100 agents en l’actualitat. No podem entendre com s’està emprant tant de temps per part del govern municipal en licitacions tan complexes mentre no es trau ni una sola plaça de Policia Local o hi han agents d’igualtat i personal de serveis socials subvencionats per la Generalitat sense contractar”.

 “Entendre que canviar la Policia Local per personal no armat, elegit discrecionalment, amb salaris més precaris i dels actes dels quals l’Ajuntament no es responsabilitza és un insult a tots els torrentins i torrentines” sentència Medina.

En quant a la gestió del regidor delegat de la Policia Local, José Antonio Castillejo, des de Compromís recorden que “ha estat envoltat en una polèmica rere altra des de l’inici de la legislatura”.

En primer lloc l’oposició va paralitzar el contracte de subministres d’uniformes a la Policia Local per diverses irregularitats, fet que va obrir una comissió d’investigació i que va acabar amb la suspensió de les competències en matèria de contractació de Castillejo.

Posteriorment el sindicat Comissions Obreres va denunciar els complements de productivitat a dit i que des de la regidoria de Castillejo s’atorgaven “de forma irregular a determinats funcionaris” tal i com relaten des de la coalició. Un fet pel qual la justícia va sentenciar en contra de l’Ajuntament i que va unir a tota l’oposició al voltant de Compromís en la petició de suspendre del càrrec al cap de personal, reglamentar les productivitats i iniciar el procés de creació d’una Relació de Llocs de treball Municipal.

La polèmica política de privatitzacions de Ros

Segons Compromís “Ros és l’Alcalde que ha batut rècord en privatització de serveis a Torrent”.

Així, des de la coalició valencianista enumeren el servei de l’aigua, pel qual Compromís s’ha mostrat fortament crític durant tota la legislatura. Un servei que, segons dades de la pròpia empresa mixta, atorga més de mig milió d’euros a l’any en beneficis per a la privada Hidraqua, empresa part de la multinacional Suez Environment.

A més recentment tota la oposició es va unir en contra del govern municipal per la decisió de Ros de tancar la comissió municipal sobre la gestió de l’Auditori (que en el seu moment va privatitzar el Partit Popular), una gestió a la que Ros es va comprometre a revertir i que ara sembla optar per deixar sobre la taula.

Al servei de l’aigua cal sumar la privatització del servei d’arreplegada del fem, de l’assistència domiciliària i de la neteja viària. Tots ells privatitzats pels diferents governs socialistes de Torrent.

 

Castellano

Compromís per Torrent denuncia la privatización de la seguridad municipal por parte del Gobierno de Ros en plenas Navidades

El gobierno socialista de Torrent inicia una licitación fuera de presupuesto por más de 1,3 millones de euros para la contrata de seguridad privada que sustituya a la Policia Local

 

El contrato exige que “el concejal delegado del área determine los procesos de selección” de los vigilantes

El gobierno del socialista Jesús Ros ha lanzado en plenas fechas navideñas la licitación de la seguridad consistorial por 1.317.260 euros para los próximos 5 años. Una función que hasta ahora ha venido siempre desempeñando el cuerpo local de Policía de la localidad.

Para Compromís este hecho resulta “uno de los atrevimientos más escandalosos llevados a cabo por el gobierno socialista en toda la legislatura” ya que, según el concejal miembro de la Mesa de Contratación por parte de la coalición valencianista, David Baviera “se han aprovechado deliberadamente las fiestas navideñas para lanzar el que será uno de los contratos más costosos a nivel económico y social para esta ciudad, ya que la situación de la Policía en el Ayuntamiento podria haber cumplido con funciones de un tercer retén en el casco urbano”.

Así, según Baviera “cabe recordar que el gobierno municipal opera con unos presupuestos prorrogados desde 2016 dónde no hay cabida para una partida tan significativa como esta”.

Por otra parte, el concejal de Compromís miembro de la Mesa General de Negociación Víctor Medina afirma que “esta propuesta no ha sido consultada a ningún grupo de la oposición, ni a los sindicatos, ni a la propia Policía Local, que ha venido desempeñando diligentemente esta función a pesar de la precarización en la que se ha llevado al cuerpo”.

Respecto a la contratación del personal desde Compromís califican el procedimiento de selección como “un coladero para el enchufismo al que Ros ya nos tiene acostumbrados” ya que, según la propia plica de prescripciones técnicas “el Concejal Delegado del Área determinará el proceso de selección que deba seguirse para elegir a los vigilantes que prestarán el servicio”.

Además, en referencia al número de efectivos de la Policía Local el concejal recuerda que “en esta legislatura la plantilla no ha hecho más que mermar hasta perder casi un 25% de la que tenia hace cuatro años, de 140 a 100 efectivos. No podemos entender como se está empleando tanto tiempo por parte del gobierno municipal en licitaciones tan complejas mientras no se saca ni una sola plaza de Policía Local o hay agentes de igualdad y personal de servicios sociales subvencionados por la Generalitat sin contratar”.

“Entender que cambiar la Policía Local por personal no armado, elegido discrecionalmente, con salarios más precarios y de cuyos actos el Ayuntamiento no se responsabiliza es un insulto a todos los torrentinos y torrentinas” sentencia Medina.

En cuanto a la gestión del concejal delegado de la Policía Local, José Antonio Castillejo, desde Compromís recuerdan que “ha estado envuelto en una polémica tras otra desde el inicio de legislatura”.

En primer lugar la oposición paralizó el contrato de suministros de uniformes a la Policía Local por diversas irregularidades, hecho que abrió una comisión de investigación y que acabó con la suspensión de las competencias en materia de contratación de Castillejo.

Posteriormente el sindicato Comisiones Obreras denunció los complementos de productividad a dedo y que desde la concejalía de Castillejo se otorgaban “de forma irregular a determinados funcionarios” tal y como relatan desde la coalición. Un hecho por el cual la justicia sentenció en contra del Ayuntamiento y que unió a toda la oposición alrededor de Compromís en la petición de suspender en el cargo al jefe de personal, reglamentar las productividades e iniciar el proceso de creación de una Relación de Puestos de Trabajo.

La polémica política de privatizaciones de Ros

Según Compromís “Ros es el alcalde que ha batido récord en privatizavión de servicios en Torrent”.

Así, desde la coalición valencianista enumeran el servicio de agua, por el cual Compromís se ha mostrado fuertemente crítico durante toda la legislatura. Un servicio que, según datos de la propia empresa mixta, otorga más de medio millón de euros al año en beneficios a la privada Hidraqua, empresa parte de la multinacional Suez Environment.

Además recientemente toda la oposición se unió contra el gobierno municipal por la decisión de Ros de cerrar la comisión municipal sobre la gestión del Auditori (que en su momento privatizó el Partido Popular), una gestión a la que Ros se comprometió a revertir y que ahora parece optar por dejar sobre la mesa.

Al servicio del agua cabe sumar el servicio de basuras, de jardinería, de asistencia domiciliaria y de limpieza viaria. Todos ellos privatizados por los diferentes gobiernos socialistas de Torrent.

Arxivat en: Economia i Ocupació, Municipal, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *