Enllaç: Documentació annexa a la notícia 

Pau Alabajos: “Entre els tres màxims responsables cobraran 51.000€ en complements de productivitat ”.

Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos i els seus membres en el Consell d’Administració, Carme Silla i Goio Rius, critiquen la política de retribucions de la mercantil municipal encarregada de recaptar impostos a Torrent: Recaptació de Torrent, S.A (RETOSA).

En els diferents consells d’administració de RETOSA al llarg de la present legislatura, tant la regidora Carme Silla, com Goio Rius, ambdós membres per Compromís en aquest òrgan, han demanat una revisió urgent de la política de complements de productivitat de la mercantil pública, composta per 8 persones, on el Gerent de l’entitat percebrà en 2019 20.000€ per aquest concepte, el Cap Administratiu 19.000€ i l’Oficial Administratiu 12.000€.

Aquestes xifres contrasten amb la resta de companys de la pròpia RETOSA, on dos administratius i una notificadora percebran en 2019 800€ anuals en productivitat, sent el cas més escandalós el de dos auxiliars administratius que no cobraran res per aquest concepte.

Compromís també ha volgut comparar aquest complement amb el de la resta de personal directament dependent de l’Ajuntament, on ja va recaure una sentència anul·lant les productivitats corresponents a 2017 que es van atorgar per Decret de Alcaldia, de tal manera que percebrien 872€ per aquest concepte durant 2019.

Finalment comparant les dades amb un altre organisme municipal de similar pressupost, com és el Consell Agrari, també s’observen diferències encara més dràstiques, donat que els seus complements de productivitat oscil·len entre els 75€ i els 262€ anuals entre el seu personal.

Amb tot allò exposat, des de Compromís no s’entén aquesta política de retribucions piramidals de RETOSA, més pròpia d’una multinacional que d’una empresa pública, i més si es compara amb les enormes diferències salarials per productivitats existents amb la resta de personal del Consistori.

Castellano

Compromís denuncia complementos de productividad escandalosos en la empresa municipal de recaudación  RETOSA de Torrent.

 Pau Alabajos: “Entre los tres máximos responsables cobrarán 51.000€ en complementos de productividad ”.

Compromís, mediante su portavoz Pau Alabajos y sus miembros en el Consejo de Administración, Carme Silla y Goio Rius, desaprueban la política de retribuciones de la mercantil municipal encargada de recaudar impuestos en Torrent: Recaptació de Torrent, S.A (RETOSA).

En los diferentes consejos de administración de RETOSA a lo largo de la presente legislatura, tanto la concejala Carme Silla como Goio Rius, ambos miembros por Compromís en este órgano, han demandado una revisión urgente de la política de complementos de productividad de la mercantil pública, compuesta por 8 personas, donde el Gerente de la entidad percibirá en 2019 20.000€ por este concepto, el Jefe Administrativo 19.000€ y el Oficial Administrativo 12.000€.

Estas cifras contrastan con el resto de compañeros de la propia RETOSA, donde dos administrativos y una notificadora percibirán en 2019 800€ anuales en productividad, siendo el caso más escandaloso el de dos auxiliares administrativos que no cobrarán nada por este concepto.

Compromís también ha querido comparar este complemento con el del resto de personal directamente dependiente del Ayuntamiento, donde ya recayó una sentencia anulando las productividades correspondientes a 2017 que se otorgaron por Decreto de Alcaldia, de tal manera que percibirían 872€ por este concepto durante 2019.

Finalmente comparando los datos con otro organismo municipal de similar presupuesto, como es el Consell Agrari, también se observan diferencias aún más sustanciosas, dado que sus complementos de productividad oscilan entre los 75€ y los 262€ anuales entre su personal.

Con todo lo expuesto, desde Compromís no se entiende esta política de retribuciones piramidales de RETOSA, más propia de una multinacional que de una empresa pública, y más si se compara con las enormes diferencias salariales por productividades existentes con el resto de personal del Consistorio.