Documentació adjunta: MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA APROVACIO PLA IGUALTAT

Valencià

Segons la regidora de Compromís Carmen Silla “en els últims dos anys l’ajuntament ja perdut més de 48.000€ per a la contractació d’agents d’igualtat”

El consistori porta 12 anys sense el pla que requereix la Llei Orgànica d’Igualtat de 2007

Dotze anys han passat sense que l’Ajuntament de Torrent aprove el Pla d’Igualtat del consistori requerit per la Llei Orgànica d’Igualtat 3/2007  aprovada pel govern de Zapatero.

Aquesta llei és d’obligatori compliment per a empreses o administracions públiques amb més de 250 treballadors i treballadores i les compromet a tenir en vigor un pla d’igualtat entre dones i homes.

Tal i com denuncia la regidora de Compromís Carme Silla “han passat 12 anys de diferents governs i una gran quantitat de promeses incomplertes i seguim en el mateix punt que en 2007”.

A més, segons Silla “resulta especialment indignant que ens trobem en un punt mort quan va ser la pròpia regidora d’igualtat socialista la que fa un any va presentar al ple una moció per instar-se a si mateix a realitzar l’esmentat pla així com un protocol contra l’assetjament sexual que tampoc s’ha materialitzat”.

D’altra banda, segons Compromís “en els últims 2 anys Torrent ha perdut 48.400€ destinats a la contractació d’agents d’igualtat finançats per la Generalitat”.

Aquestes ajudes van ser creades en 2017 per la conselleria capitanejada per la Vicepresidenta Mónica Oltra per a la contractació per part dels ajuntaments de personal que prestara assessorament, atenció i acompanyament a les dones dels municipis.

Així, segons Silla “en 2017 Torrent va perdre 15.000€ destinats a la contractació d’un agent d’igualtat a mitja jornada”. Una quantitat que, segons la regidora valencianista “la pròpia delegada d’igualtat socialista, la senyora Encarna Lerma, va dir que era “insuficient” i que “no valia la pena” en una comissió municipal”.

“En 2018 la subvenció per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va ser de 33.400€ per la contractació d’una agent a jornada completa. Desconeixem si “valia la pena” per al govern de Ros, però la plaça continua sense estar coberta a pesar de que Lerma es va comprometre fa un any” sentència Silla.

Les polítiques d’igualtat a Torrent ja han suscitat diferents enfrontaments entre Compromís i el govern socialista. De fet, fa uns mesos, la coalició valencianista va denunciar en ple que el govern municipal regalara cremes anticel·lulítiques i cremes antiedat als dos últims dinars institucionals amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona.

Castellano

Compromís per Torrent denuncia la desidia del gobierno de Ros en materia de igualdad

Según la concejala de Compromís Carmen Silla “en los últimos dos años el ayuntamiento ha perdido más de 48.000€ para la contratación de agentes de igualdad”

El consistorio lleva 12 años sin el plan que requiere la Ley Orgánica de Igualdad de 2007

Doce años han pasado sin que el Ayuntamiento de Torrent apruebe el Plan de Igualdad del consistorio requerido por la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 aprobada durante el gobierno de Zapatero.

Esta ley es de obligatorio cumplimiento para empresas o administraciones públicas con más de 250 trabajadores y trabajadoras comprometiéndoles a tener en vigor un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Tal y como denuncia la concejala de Compromís Carmen Silla “han pasado 12 años de diferentes gobiernos y una gran cantidad de promesas incumplidas y seguimos en el mismo punto que en 2007”.

Además, según Silla “resulta especialmente indignante que nos encontremos en punto muerto cuando fue la propia concejala de igualdad socialista la que hace un año presento al pleno una moción para instarse a si misma a realizar dicho plan así como un protocolo contra el acoso sexual que tampoco se ha materializado”.

Por otra parte, según Compromís “en los últimos 2 años Torrent ha perdido 48.400€ destinados a la contratación de agentes de igualdad financiados por la Generalitat”.

Estas ayudas fueron creadas en 2017 por la conselleria capitaneada por la Vicepresidenta Mónica Oltra para la contratación por parte de los ayuntamientos de personal que preste asesoramiento, atención y acompañamiento a las mujeres de los municipios.

Así, según Silla “en 2017 Torrent perdió 15.000€ destinados a la contratación de una agente de igualdad a media jornada”. Una cantidad que, según la concejala valencianista “la propia delegada de igualdad socialista, la señora Encarna Lerma, tachó de ser “insuficiente” y de que “no valía la pena” en una comisión municipal”.

“En 2018 la subvención por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas fue de 33.400€ para la contratación de una agente a jornada completa. Desconocemos si “valía la pena” para el gobierno de Ros, pero la plaza sigue sin ser cubierta a pesar de que Lerma se comprometiese hace un año” sentencia la edil Silla.

Las políticas de igualdad en Torrent ya han suscitado diferentes enfrentamientos entre Compromís y el gobierno socialista. De hecho, hace unos meses, la coalición valencianista denunció en pleno que el gobierno municipal regalase cremas anticelulíticas y cremas antiedad en las dos últimas comidas institucionales con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer.