La política salarial del govern municipal ha estat rebutjada pels tribunals, en concret per la Sentència del Jutjat del Contenciós número 8 de València, per la que s’obliga a l’Ajuntament de Torrent a anular el Decret de Productivitats número 2025 per a l’any 2017. En eixe sentit també hi existeix un altre recurs pendent de resoldre corresponent al 2018, que molt previsiblement tindrà un fallo en contra del govern municipal al tractar-se de la mateixa qüestió.

Per una altra banda, al Consell d’Administració de l’empresa encarregada de recaptar els impostos de Torrent (RETOSA) es va aprovar amb els vots favorables de tots els seus membres, excepte els de Compromís, que s’atorgaren complements de productivitat als seus tres principals responsables per un total de 51.000€.

En els diferents consells d’administració de RETOSA al llarg de la present legislatura des de Compromís hem demanat una revisió urgent de la política de complements de productivitat de la mercantil pública, composta per 8 persones, on en 2019 per al Gerent de l’entitat figuren 20.000€ per aquest concepte, 19.000€ per al Cap Administratiu i l’Oficial Administratiu 12.000€.

Aquestes xifres contrasten també amb la resta de companys de la pròpia RETOSA, on dos administratius i una notificadora percebran en 2019 800€ anuals en productivitat, sent el cas més escandalós el de dos auxiliars administratius que no cobraran res per aquest concepte.

Analitzant les dades amb un altre organisme municipal de similar pressupost, com és el cas del Consell Agrari, també s’observen diferències encara més dràstiques, donat que els seus complements de productivitat oscil·len entre els 75€ i els 262€ anuals entre el seu personal.

Amb tot allò exposat, des de Compromís no combreguem aquesta política de retribucions piramidals com les aprovades a RETOSA, més pròpia d’una multinacional que d’una empresa pública, i més quan les comparem amb les enormes diferències salarials per productivitats existents amb altres companys i companyes del Consistori.

Finalment des de Compromís hem proposat insistentment una política salarial que distribuïsca els recursos municipals d’una manera justa i equitativa, mitjançant l’elaboració d’una Relació de Llocs de Treball, perquè entenem que si als treballadors i treballadores de la Casa se’ls remunera amb criteris objectius i proporcionals repercutirà en una millor qualitat dels serveis públics, es tracta en definitiva de desenvolupar una política de recursos humans basada en criteris d’igualtat, mèrit i capacitat, tal i com s’arreplega a l’ABC de la gestió pública.

Bon any 2019.