ROS LI NEGA AL PLE LA VERSIÓ OFICIAL SOBRE L’ACCIDENT D’UN XIQUET A LA PLAÇA UNIÓ MUSICAL

Enllaç al registre d’entrada amb la pregunta plenària: PREGUNTA COMPROMÍS TORRENT ACCIDENT PLÇ.UNIÓ MUSICAL. PLE MARÇ 2019

VALENCIÀ

L’alcalde alçà la sessió plenària sense deixar contestar la pregunta formulada pel grup de Compromís.

LA PREGUNTA

El 22 de febrer d’enguany, Compromís per Torrent va presentar al Registre d’Entrada Municipal una pregunta adreçada al Ple Ordinari corresponent al mes de març.

La pregunta, en concret era la següent:

“En relació als fets esdevinguts l’11/10/2017 en un parc municipal de la Plaça de la Unió Musical de Torrent, i arran la notícia apareguda el diumenge 15/10/2017 en el periòdic Las Provincias, en el que s’explica que “El Ayuntamiento de Torrent investiga si el desvanecimiento de un niño de 5 años en la Plaza Unió Musical se debió a una descarga elèctrica de uno de los ojos de buey que hay en el suelo de la zona de juegos””…

  • Quina és la versió oficial que l’Ajuntament té sobre aquest accident després de la investigació feta pel Consistori?

El destinatari de la pregunta era el regidor socialista de Seguretat Ciutadana i Espais Públics: José Antonio Castillejo, el qual publicà des de la seua delegació en octubre de de 2017 que es procedia a l’esmentada investigació.

ROS LI NEGA LA CONSTESTACIÓ AL PLE SALTANT-SE EL SEU PROPI REGLAMENT

Les preguntes formulades davant el registre general del Ple amb 72 hores d’antelació han de ser contestades obligatòriament en la sessió plenària següent, llevat que el destinatari de la pregunta demane explícitament l’ajornament de la pregunta per a la sessió ordinària següent, tal i com obliga l’article 150.2 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de Torrent.

Article 150. 2. Les preguntes s’han de presentar per escrit en el Registre del Ple amb setanta-dos hores d’antelació a la celebració de la sessió. En l’escrit s’ha d’arreplegar de forma concisa la formulació de la pregunta, la qual haurà de referir-se a fets, situacions, decisions, plans o mesures polítiques que afecten directament la gestió municipal o institucional. Estes preguntes han de contestar-se en la sessió plenària esmentada, llevat que el destinatari demane l’ajornament per a la sessió següent.

Així en el torn de Precs i Preguntes del Ple Ordinari de març, el portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos li va recordar a la bancada socialista que la pregunta estava formulada en temps i forma i que el destinatari havia de contestar-la. Davant la negativa de Ros, Alabajos va demanar al Secretari del Ple que li explicara a l’alcalde si era obligatori contestar a la pregunta registrada, el qual va explicar que així era, nomenant l’article 150.2 esmentat.

Va ser aleshores quan Alabajos va exigir a Ros el compliment de les regles del joc, com a President i moderador de la sessió, qüestió que Ros va eludir decretant la finalització del Ple sense deixar parlar al destinatari de pregunta i fent l’observació que es contestaria més endavant, però sense especificar data tal i com regula al propi reglament plenari.

Per a Alabajos aquesta manera d’actuar de Ros no és nova, explicant que al llarg de la legislatura: “ja no és que no conteste les preguntes dels grups municipals adreçades a la seua persona, és que tampoc deixa contestar a les regidores i regidors del seu govern”.

El portaveu de Compromís ha denunciat que des de la primera sessió plenària de la legislatura “Ros va decidir unilateralment que en el punt del control dels òrgans de govern per part de l’oposició no s’anava a contestar res, buidant de contingut i debat polític una part fonamental del funcionament democràtic de l’Ajuntament”.

CASTELLANO

ROS LE NIEGA AL PLENO LA VERSIÓN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ACCIDENTE DE UN NIÑO EN LA PLAZA UNIÓ MUSICAL.

 El alcalde levantó la sesión plenaria sin dejar contestar la pregunta formulada por el grupo de Compromís.

 LA PREGUNTA

El 22 de febrero de este año, Compromís per Torrent, presentó en el Registro de Entrada Municipal una pregunta dirigida al Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo.

La pregunta en concreto era la siguiente:

“En relació als fets esdevinguts l’11/10/2017 en un parc municipal de la Plaça de la Unió Musical de Torrent, i arran la notícia apareguda el diumenge 15/10/2017 en el periòdic Las Provincias, en el que s’explica que “El Ayuntamiento de Torrent investiga si el desvanecimiento de un niño de 5 años en la Plaza Unió Musical se debió a una descarga elèctrica de uno de los ojos de buey que hay en el suelo de la zona de juegos””…

Quina és la versió oficial que l’Ajuntament té sobre aquest accident després de la investigació feta pel Consistori?

El destinatario de la pregunta era el concejal socialista de Seguridad Ciudadana y Espacios Públicos: José Antonio Castillejo, el cual en octubre de 2017 publicó desde su delegación que se procedía a la mencionada investigación.

ROS LE NIEGA LA CONTESTACIÓN AL PLENO SALTÁNDOSE EL REGLAMENTO DEL MISMO

Las preguntas formuladas ante el registro general del Pleno con 72 horas de antelación tienen que ser contestadas obligatoriamente en la sesión plenaria siguiente, salvo que el destinatario de la pregunta pida explícitamente el aplazamiento de la pregunta para la sesión ordinaria siguiente, tal y como obliga el artículo 150.2 del Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Torrent.

Article 150. 2. Les preguntes s’han de presentar per escrit en el Registre del Ple amb setanta-dos hores d’antelació a la celebració de la sessió. En l’escrit s’ha d’arreplegar de forma concisa la formulació de la pregunta, la qual haurà de referir-se a fets, situacions, decisions, plans o mesures polítiques que afecten directament la gestió municipal o institucional. Estes preguntes han de contestar-se en la sessió plenària esmentada, llevat que el destinatari demane l’ajornament per a la sessió següent.

Así en el turno de Ruegos y Preguntas del Pleno Ordinario de marzo, el portavoz de Compromís por Torrent, Pau Alabajos le recordó a la bancada socialista que la pregunta estaba formulada en tiempo y forma y que el destinatario tenía que contestarla. Ante la negativa de Ros, Alabajos pidió al Secretario del Pleno que le explicara al alcalde si era obligatorio contestar a la pregunta registrada, el cual explicó que así era, nombrando el artículo 150.2 mencionado.

Fue entonces cuando Alabajos exigió a Ros el cumplimiento de las reglas del juego, como Presidente y moderador de la sesión, cuestión que Ros eludió decretando la finalización del Pleno sin dejar hablar al destinatario de pregunta y haciendo la observación que se contestaría más adelante, pero sin especificar fecha tal y como regula al propio reglamento plenario.

Arxivat en: Documents, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *