Enllaç als informes de disconformitat de la intervenció municipal: 02 – INFORME OBJECCIÓ 1 TRIMESTRE 2019

Valencià

LES RELACIONS DE FACTURES CORRESPONEN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 PER UN MUNTANT DE 448.000€.

Pau Alabajos (portaveu Compromís): “Aquestos serveis s’han facturat sense procediment de contractació, vulnerant-se la llei de contractes del sector públic”.

Compromís per Torrent demanda al govern de Ros (PSOE) mesures urgents en matèria de contractació, a l’informar la Intervenció municipal de 448.180’52€ en factures pagades sense mediar cap procediment de contractació legalment establert.

Les diferents despeses s’arrepleguen en 5 relacions de factures per serveis i subministraments corresponents al primer trimestre del 2019, els quals superen l’import establert en l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic, superant-se també el termini d’un any regulat en l’article 29.8 de la mateixa norma, i obviant-se totalment el procediment de contractació vigent.

Segons la llei de contractes, el control d’aquestes factures permet incrementar l’eficiència de la despesa pública i facilitar, en particular, la participació de les xicotetes i mitjanes empreses (PIMES) en la contractació pública, així com permetre que els poders públics empren la contractació en suport d’objectius socials comuns.

Per a Compromís la transparència en la contractació pública suposa aconseguir una millor relació qualitat-preu així com la igualtat d’oportunitats que se li suposa a una administració local davant aquelles empreses o treballadors autònoms que opten per oferir els seus serveis a l’ajuntament.

Finalment Alabajos ha remarcat que sense procediment de contractació els béns i serveis subministrats manquen d’importants aspectes de qualitat, com el respecte al medi ambient, les clàusules socials, així com aquelles millores d’innovació vinculades a la finalitat del contracte.

Castellano

LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE TORRENT VUELVE A ADVERTIR AL GOBIERNO DE ROS DE NUEVAS FACTURAS SIN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LAS RELACIONES DE FACTURAS CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 POR UN MONTANTE DE 448.000€.

Pau Alabajos (portavoz Compromís): “Estos servicios se han facturado sin procedimiento de contratación, vulnerándose la ley de contratos del sector público”.

Compromís por Torrent demanda al gobierno de Ros (PSOE) medidas urgentes en materia de contratación, al informar la Intervención municipal de 448.180’52€ en facturas pagadas sin mediar ningún procedimiento de contratación legalmente establecido.

Los diferentes gastos se recogen en 5 relaciones de facturas por servicios y suministros correspondientes al primer trimestre del 2019, los cuales superan el importe establecido en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, superándose también el plazo de un año regulado en el artículo 29.8 de la misma norma, y obviándose totalmente el procedimiento de contratación vigente.

Según la ley de contratos, el control de estas facturas permite incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianes empreses (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo a objetivos sociales comunes.

Para Compromís la transparencia en la contratación pública supone conseguir una mejor relación calidad-precio así como la igualdad de oportunidades que se le supone a una administración local ante aquellas empresas o trabajadores autónomos que optan para ofrecer sus servicios al ayuntamiento.

Finalmente Alabajos ha remarcado que sin procedimiento de contratación los bienes y servicios suministrados carecen de importantes aspectos de calidad, como el respecto al medio ambiente, las cláusulas sociales, así como aquellas mejoras de innovación vinculadas a la finalidad del contrato.