Valencià

Els cinc primer llocs de la llista revaliden el resultat de l’assemblea local celebrada en novembre de 2018.

Goio Rius (portaveu local): “La participació de la militància ha estat massiva i exemplar”.

Després de mesos de negociació, les direccions nacionals dels partits que conformen Compromís aprovaren un reglament de consens per a solucionar la situació de bloqueig sobrevinguda, calendaritzant un procés de primàries, celebrades ahir 9 d’abril, les mateixes que regeixen en grans ciutats com València, Alacant o Castelló, donat que Torrent també és un municipi de gran població.

La participació en aquestes primàries ha estat superior al 75% de la militància amb dret a vot, el qual només tenia com a única condició mantindre tres mesos d’afiliació al col·lectiu local de Torrent.

El sistema de votació dividia el vot a la capçalera de la resta de la llista, de tal manera que Pau Alabajos revalida la seua candidatura a l’alcaldia de Torrent amb 57 vots, mentre l’altra candidata, Maria Jesús Herrada, obtingué 21 sobre un total de 79 emesos.

Els següents 10 llocs de la candidatura estan conformats per:

Carme Silla Mora, actual regidora al grup municipal (Iniciativa)

Víctor Gonzàlez, també regidor (Bloc)

Esther Casaban, per part del Verds

Pep Varela (Bloc)

Maria Jesús Herrada, que també es presentava a la llista (Iniciativa)

Goio Rius, actual portaveu local (Bloc)

Meritxell Peris (Bloc)

Hèctor Arnau (Iniciativa)

Amparo Rius (Iniciativa)

Vicent Rubio (Bloc)

Castellano

EL PROCESO DE PRIMARIAS DE COMPROMÍS PER TORRENT RATIFICA PAU ALABAJOS COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA

Los cinco primero lugares de la lista revalidan el resultado de la asamblea local celebrada en noviembre de 2018.

Goio Rius (portavoz local): “La participación de la militancia ha sido masiva y ejemplar”.

Después de meses de negociación, las direcciones nacionales de los partidos que conforman Compromís aprobaron un reglamento de consenso para solucionar la situación de bloqueo sobrevenida, calendarizando un proceso de primarias, celebradas ayer 9 de abril, las mismas que rigen en grandes ciudades como Valencia, Alicante o Castelló, dado que Torrent también es un municipio de gran población.

La participación en estas primarias ha sido superior al 75% de la militancia con derecho a voto, el cual solo tenía como única condición mantener tres meses de afiliación al colectivo local de Torrent.

El sistema de votación dividía el voto a la cabecera del resto de la lista, de tal manera que Pau Alabajos revalida su candidatura a la alcaldía de Torrent con 57 votos, mientras la otra candidata, Maria Jesús Herrada, obtuvo 21 sobre un total de 79 emitidos.

Los siguientes 10 puestos de la candidatura están conformados por:

 

Carme Silla Mora, actual regidora del grup municipal (Iniciativa)

Víctor Gonzàlez, también concejal (Bloc)

Esther Casaban,  (Verds)

Pep Varela (Bloc)

 

Maria Jesús Herrada, que también es presentaba a la lista (Iniciativa)

Goio Rius, actual portavoz local (Bloc)

Meritxell Peris (Bloc)

Hèctor Arnau (Iniciativa)

Amparo Rius (Iniciativa)

Vicent Rubio (Bloc)