Valencià

Segons Compromís una treballadora del servei de seguretat del consistori ha perdut 14.400€ respecte al seu company per desenvolupar el mateix treball

 Medina (Compromís) veu sospites d’un “enriquiment il·lícit de l’empresa al estar operant sense contracte des de fa quasi un any, amb el vist i plau de l’alcalde Ros”.

 Els regidors Carmen Silla i Víctor Medina han denunciat en múltiples plenaris que l’Ajuntament no compte amb un reglament d’igualtat que hauria d’estar fet des de 2007

A l’Ajuntament de Torrent l’escletxa salarial entre el guarda de seguretat que opera en horari nocturn i festius i la seua companya ha ascendit durant aquesta legislatura a 14.400€ “per realitzar idèntic treball” segons va denunciar a l’últim ple municipal el regidor de Compromís Víctor Medina.

Així, Medina denuncia que el treballador home percep aproximadament uns 300€ més al mes que la seua companya per desenvolupar les tasques de vigilància de la casa consistorial durant l’horari de tancament al públic. Una xifra que, des de la coalició, han quantificat en prop de 14.400€ des de que la treballadora va entrar al servei de seguretat. Per a Compromís “és indecent que s’estiga produint una situació de desigualtat tan manifesta dins de l’ajuntament i que no s’hi haja pres cap mesura en 4 anys”.

A més, des de Compromís assenyalen que “l’Ajuntament podria estar col·laborant en  l’enriquiment il·lícit de la empresa prestatària del servei de seguretat al estar funcionant des de fa un any sense contracte”. Sobre aquesta qüestió Medina assenyala que “fa un any que va terminar el contracte de seguretat, que no contemplava pròrroga alguna, continuant amb el servei com si res passara fins al dia d’avui, i sense regles contractuals ni control municipal acaben passant aquestes coses”.

En l’últim ple Compromís li recordà a Ros “la moció del Grup Socialista presentada a la Corporació Municipal fa més de dos anys en la que s’instaven a ells mateixos a realitzar el pla d’igualtat de l’Ajuntament, un pla a dia de hui inexistent”. Els plans d’igualtat són una exigència de la Llei d’Igualtat de 2007 per entitats públiques o privades amb més de 250 treballadors i treballadores com és el cas de l’Ajuntament de Torrent.

Castellano

Compromís denuncia una discriminación salarial de 14.400 euros entre una trabajadora y su compañero en el Ayuntamiento de Torrent

Según Compromís una trabajadora del servicio de seguridad del consistorio ha perdido 14.400€ respecto a su compañero por desempeñar el mismo trabajo

 Medina (Compromís) ve sospechas de “un enriquecimiento ilícito de la empresa al estar operando sin contrato desde hace un año con el consentimiento del alcalde Ros.

 Los concejales de Carmen Silla y Víctor Medina han denunciado en múltiples plenos que el ayuntamiento no cuente con un reglamento de igualdad que debería estar hecho desde 2007

En el Ayuntamiento de Torrent la brecha salarial entre el guarda de seguridad que opera en horario nocturno y festivos y su compañera ha ascendido durante esta legislatura a 14.400€ “por realizar idéntico trabajo” según denunció en el último pleno municipal el concejal de Compromís Víctor Medina.

Así, Medina denuncia que el trabajador hombre percibe aproximadamente unos 300€ más al mes que su compañera por desempeñar las labores de vigilancia de la casa consistorial durante el horario de cierre al público. Una cifra que, desde la coalición, han cuantificado en cerca de 14.400€ desde que la trabajadora entró al servicio de seguridad. Para Compromís “es indecente que se esté produciendo una situación de desigualdad tan manifiesta dentro del ayuntamiento y que no se haya tomado ninguna medida en 4 años”

Además, desde Compromís señalan que “el Ayuntamiento podría estar colaborando en el enriquecimiento de la empresa prestataria del servicio al estar funcionando desde hace un año sin contrato”. Sobre esta cuestión Medina señala que “hace un año que terminó el contrato de seguridad, que no contemplaba prórroga alguna, continuando el servicio como si nada pasase hasta el día de hoy, y sin reglas contractuales ni control municipal acaban pasando estas cosas”.

En el último pleno, Compromís le recordó a Ros “la moción del Grupo Socialista presentada ante la corporación municipal hace más de dos años en la que se instaban a ellos mismos a realizar el plan de igualdad del Ayuntamiento, un plan a día de hoy inexistente”. Los planes de igualdad son una exigencia determinada por Ley de Igualdad de 2007 para entidades públicas o privadas con más de 250 trabajadores y trabajadoras, como es el caso de Torrent.