Enllaç 15 punts per a El Vedat: Compromís amb el vedat 2019-2023

Valencià

La Coalició arreplega les propostes veïnals del barri per a incorporar-les al seu programa de govern

Compromís, mitjançant el seu candidat a l’alcaldia de Torrent, Pau Alabajos ha presentat davant l’associació de veïns de Miramar els seus 15 punts programàtics de govern per a El Vedat.

En una reunió distesa però intensa tant el president de l’associació com la resta de persones presents conversaren amb el candidat de Compromís sobre les prioritats urgents a resoldre en el barri, entre les que es troben la deficient neteja viària, el tancament i desbrossada de parcel·les, mesures de seguretat infantil en el jardí principal, diferents problemes amb les zones de contenidors i la lluita contra les plagues del mosquit tigre, les panderoles i els rosegadors.

Per a Alabajos les reivindicacions de les veïnes i veïns s’ajusten al seu programa marc d’actuacions per a El Vedat, i a més a més no requereixen de grans partides pressupostàries per a la seua posada en marxa, “només tindre voluntat política de cooperació i treballar colze a colze amb els residents per a millorar un barri urbanitzat fa 20 anys i sobre el qual les inversions municipals han estat mínimes”.

En aquest sentit el candidat ha expressat la necessitat urgent de crear el Districte d’El Vedat, amb serveis, pressupost i alcaldia pedània pròpia, per tal que els residents puguen traslladar els seus problemes diaris d’una manera directa, estalviant-se burocràcia i amb la capacitat d’incidir més directament sobre les actuacions a escometre.

Un exemple de falta de manteniment es troba en la parcel·la limitant amb la seu de l’associació, de propietat municipal, on en l’alta vegetació proliferen rosegadors, panderoles i mosquits, i que continua sense tancar-se, incomplint el govern municipal la seua pròpia normativa urbanística sobre solars desocupats”, ha conclòs Alabajos.

Castellano

Compromís per Torrent presenta su programa de 15 puntos para El Vedat a petición de la Asociación de Vecinos de Miramar

La Coalición recoge las propuestas vecinales del barrio para incorporarlas a su programa de gobierno

Compromís, mediante su candidato a la alcaldía de Torrent, Pau Alabajos ha presentado ante la asociación de vecinos de Miramar sus 15 puntos programáticos de gobierno para El Vedat.

En una reunión distendida pero intensa tanto el presidente de la asociación como el resto de personas presentes conversaron con el candidato de Compromís sobre las prioridades urgentes a resolver en el barrio, entre las que se encuentran la deficiente limpieza viaria, el cierre y desbroce de parcelas, medidas de seguridad infantil en el jardín principal, diferentes problemas con las zonas de contenedores y la lucha contra las plagas del mosquito tigre, las cucarachas y los roedores.

Para Alabajos las reivindicaciones de las vecinas y vecinos se ajustan a su programa marco de actuaciones para El Vedat, y además no requieren de grandes partidas presupuestarias para su puesta en marcha, “solo tener voluntad política de cooperación y trabajar codo con codo con los residentes para mejorar un barrio urbanizado hace 20 años y sobre el cual las inversiones municipales han sido mínimas”.

En este sentido el candidato ha expresado la necesidad urgente de crear el Distrito de El Vedat, con servicios, presupuesto y alcaldía pedánea propia, para que los residentes puedan trasladar sus problemas diarios de una manera directa, ahorrándose burocracia y con la capacidad de incidir más directamente sobre las actuaciones a acometer.

Un ejemplo de falta de mantenimiento se encuentra en la parcela colindante con la sede de la asociación, de propiedad municipal, donde en la alta vegetación proliferan roedores, cucarachas y mosquitos, y que continúa sin vallarse, incumpliendo el gobierno municipal su propia normativa urbanística sobre solares desocupados”, ha concluido Alabajos.