Valencià

Alabajos: “els vedaters i vedateres necessiten una línia directa amb l’administració per no ser desoïts”

 La proposta s’emmarca en la posada en marxa de la Llei de Gran Ciutat que els governs de Torrent porten incomplint des de l’any 2010.

Compromís s’ha significat durant la ultima dècada en la defensa del desenvolupament de la Llei de Gran Ciutat, a la que Torrent es va acollir en 2010 durant el mandat de Maria José Català i que determina la creació de districtes per als nuclis de gran població.

La llei, que atorga major poder a la Junta de Govern Local i acosta l’administració a la ciutadania a través dels districtes i altres òrgans com el Jurat Tributari o l’Oficina de Queixes i Suggeriments “només ha servit per a llevar-li competències al Ple Municipal” segons Pau Alabajos, candidat a l’alcaldia de Compromís.

Per a Alabajos “els governs municipals de PP i PSOE han usat la Llei per a governar unilateralment l’Ajuntament, concentrant el poder en la Junta de Govern, sobretot en la figura de l’Alcalde, cosa que va en detriment de la participació ciutadana especialment d’El Vedat i els barris disseminats”.

Així, la coalició que recentment va presentar les seues 15 propostes per al pulmó verd de Torrent, on conviuen més d’11.000 persones, proposa instaurar l’alcaldia pedània perquè “els seus interessos es gestionen des de la pròpia ciutadania del Vedat, traslladant la participació dels vedaters i les vedateres d’una manera directa als òrgans de govern de la ciutat”.

Encara que Compromís llança aquesta proposta específica per al Vedat clarifica que també altres barris oblidats pels darrers governs es veurien beneficiats per la nova gestió de la ciutat en districtes, com el barri de Caragols, el Xenillet, el Parc Central o el Poble Nou.

Castellano

Compromís propone crear la alcaldía pedánea de El Vedat y constituirlo como distrito de la Ciudad

 Alabajos: “los vedateros y vedateras necesitan una línea directa con la administración para no ser desoídos”

 La propuesta se enmarca en la puesta en marcha de la Ley de Gran Ciudad que los gobiernos de Torrent llevan incumpliendo desde el año 2010.

Compromís se ha significado durante la ultima década en la defensa del desarrollo de la Ley de Gran Ciudad, a la que Torrent se acogió en 2010 durante el mandato de Maria José Català y que determina la creación de distritos para los núcleos de gran población.

La ley, que otorga mayor poder a la Junta de Gobierno Local y acerca la administración a la ciudadanía a través de los distritos y otros órganos como el Jurado Tributario o la Oficina de Quejas y Sugerencias “solo ha servido para quitarle competencias al Pleno Municipal” según Pau Alabajos, candidato a la alcaldía de Compromís.

Para Alabajos “los gobiernos municipales de PP y PSOE han usado la Ley para gobernar unilateralmente el Ayuntamiento, concentrando el poder en la Junta de Gobierno, sobre todo en la figura del Alcalde, cuestión que va en detrimento de la participación ciudadana especialmente de El Vedat y los barrios diseminados”.

Así, la coalición que recientemente presentó sus 15 propuestas para el pulmón verde de Torrent, donde conviven más de 11.000 personas, propone instaurar la alcaldía pedánea “para que sus intereses se gestionan desde la propia ciudadanía de El Vedat, trasladando la participación de los vedateros y las vedateras de una manera directa a los órganos de gobierno de la ciudad”.

Aunque Compromís lanza esta propuesta específica para El Vedat clarifica que también otros barrios olvidados por los últimos gobiernos se verían beneficiados por la nueva gestión de la ciudad en distritos, como el barrio de Caracoles, el Xenillet, el Parc Central o el Poble Nou.