Compromís per Torrent denuncia greus deficiències en l’arreplegada del fem i la neteja de residus al Terme Municipal

Valencià

Pau Alabajos: “Hem iniciat la legislatura amb un terme municipal molt més brut que quan començàrem l’anterior”

Pel conjunt de fotografies aportades pel grup de Compromís corresponents als camins de Manyes, corral de la Cocota, camí  dels Xarcos Secs, camí de la Vereda i camí de Barbeta, s’ha pogut comprovar com la falta d’arreplegada i neteja del terme municipal presenta deficiències importants, així com una gran deixadesa per part de la delegació de medi ambient i via pública.

En aquesta inspecció feta a peu de carretera, és a dir sense transitar per camins de terra, es pot veure l’estat d’abandonament que presenten els punts d’arreplegada de fem i residus, on en molts dels quals s’observen signes de deteriorament pel pas del temps, fet preocupant en opinió de Compromís perquè demostra l’estat de passotisme medi ambiental de l’actual govern municipal.

El portaveu de Compromís, Pau Alabajos, li ha recordat al responsable de medi ambient del PSOE Francisco José Arnau  que en període estival a més d’anar als festejos i celebracions locals caldria que inspeccionara el terme municipal per a veure el seu estat de deteriorament medi ambiental.

Per a Alabajos mentre altres administracions realitzen campanyes de conscienciació i neteja de plàstics, podem comprovar com en la totalitat de les vies observades que connecten les diferents partides de Torrent trobem tota mena de deixalles d’aquest material escampats per tot arreu, especialment les vores dels camins, però també enganxades en arbres, canyes i matolls; acompanyades habitualment per una ingent quantitat de llaunes i diferents envasos de vidre.

Finalment Alabajos ha anunciat que com a oposició prosseguiran amb les inspeccions medi ambientals, especialment en quant a l’arreplegada i neteja del terme municipal, més encara quan la multinacional encarregada d’aquestes tasques li facturà a l’ajuntament al 2018 la quantitat de 6.553.598,99 euros per aquest concepte; un muntant que hauria de ser més que suficient perquè el nostre territori presente un estat medi ambiental molt més saludable del que presenta des que Jesús Ros assumira l’alcaldia de Torrent.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA GRAVES DEFICIENCIAS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA DE RESIDUOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

Pau Alabajos: “Hemos iniciado la legislatura con un término municipal mucho mas sucio que cuando comenzamos la anterior”

Por el conjunto de fotografías aportadas por el grupo de Compromís correspondientes a los caminos de Manyes, corral de la Cocota, camino de los Xarcos Secs, camino de la Vereda y camino de Barbeta, se ha podido comprobar como la falta de recogida y limpieza del término municipal presenta deficiencias importantes, así como una gran dejadez por parte de la delegación de medio ambiente y vía pública.

En esta inspección hecha a pie de carretera, es decir sin transitar por caminos de tierra, se puede ver el estado de abandono que presentan los puntos de recogida de basura y residuos, donde en muchos de los cuales se observan signos de deterioro por el paso del tiempo, hecho preocupante en opinión de Compromís porque demuestra el estado de pasotismo medio ambiental del actual gobierno municipal.

El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, le ha recordado al responsable de medio ambiente del PSOE Francisco José Arnau que en periodo estival además de ir a los festejos y celebraciones locales debería inspeccionar el término municipal para ver su estado de deterioro medio ambiental.

Para Alabajos mientras otras administraciones realizan campañas de concienciación y limpieza de plásticos, podemos comprobar como en la totalidad de las vías observadas que conectan las diferentes partidas de Torrent encontramos todo tipo de desechos de este material esparcidos por todas partes, especialmente en los bordes de los caminos, pero también enganchados en árboles, cañas y matorrales; acompañados habitualmente por una ingente cantidad de latas y diferentes envases de vidrio.

Finalmente Alabajos ha anunciado que como oposición proseguirán con las inspecciones medio ambientales, especialmente en cuanto a la recogida y limpieza del término municipal se refiere, más todavía cuando la multinacional encargada de estas tareas le facturó al ayuntamiento en 2018 la cantidad de 6.553.598,99 euros por este concepto; un montante que tendría que ser más que suficiente para que nuestro territorio presente un estado medio ambiental mucho más saludable del que presenta desde que Jesús Ros asumira la alcaldía de Torrent.

Arxivat en: Documents, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *