Compromís per Torrent denuncia la manca de manteniment del carril bici al municipi

Pau Alabajos “La xarxa de carril bici de Torrent mostra greus deficiències de senyalització i manteniment, així com també d’interconnexió entre carrers

En una nova inspecció d’infraestructures, el grup municipal de Compromís per Torrent ha aportat diverses fotografies on es mostra l’estat actual de diferents carrils bici, obstacles, falta de poda de l’arbrat al voltant dels carrils, a banda de clots i desperfectes.

Torrent continua tenint greus problemes de mobilitat sostenible: els diferents governs s’han dedicat a fer política de cara a la galeria, en lloc d’estudiar alternatives al transport motoritzat” ha indicat el portaveu, Pau Alabajos.

A més de la falta de manteniment, Compromís ha volgut destacar que molts dels problemes que ja varen denunciar l’any 2012 encara continuen vigents. Més enllà dels ciclo-carrers, seguix sent missió impossible desplaçar-se des del centre de Torrent fins a molts barris del municipi.

Finalment, Alabajos ha explicat que Torrent emet molt més CO2 del que pot absorbir la seua coberta vegetal (en concret, un terç), i això és degut sobretot al gran volum de trànsit rodat, que no es podrà reduir mentre continue l’actual manca de manteniment del carril bici, que desincentiva la seua utilització, especialment entre els usuaris ocasionals i els nous que hi podrien fer-ne ús.

CASTELLANO

Compromís per Torrent denuncia la falta de mantenimiento del carril bici en el municipio

Pau Alabajos “La red de carriles bici de Torrent muestra graves deficiencias de señalización y mantenimiento, así como también de interconexión entre calles

En una nueva inspección de infraestructuras, el grupo municipal de Compromís per Torrent ha aportado varias fotografías que muestran el estado actual de diferentes carriles bici, obstáculos, falta de poda del arbolado alrededor de los carriles, además de socavones y desperfectos.

Torrent continúa teniendo graves problemas de movilidad sostenible: los diferentes gobiernos se han dedicado a hacer política de cara a la galería en lugar de estudiar alternativas en el transporte motorizado” ha señalado el portavoz, Pau Alabajos.

Aparte de la falta de mantenimiento, Compromís ha querido destacar que muchos de los problemas que ya denunció en 2012 todavía continúan vigentes. Más allá de las ciclo-calles, continúa siendo misión imposible desplazarse desde el centro de Torrent hacia los barrios del municipio.

Finalmente, Alabajos ha explicado que Torrent emite mucho más CO2 del que puede absorber su cubierta vegetal (en concreto, un tercio), y esto es debido sobre todo al gran volumen del tráfico rodado, que no se podrá reducir mientras continúe la actual falta de mantenimiento del carril bici, que desincentiva su utilización, especialmente entre los usuarios ocasionales y los nuevos que podrían hacer uso de el.

Arxivat en: Municipal, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *