Compromís qualifica com a un nou despropòsit de Ros que l’Ajuntament gaste molt més en pantalles informatives led que en la desinsectació i desratització de Torrent

Enllaç als Documents de referència

Valencià

Pau Alabajos: “Amb aquest fet es demostra que el govern de Ros prima el postureo de la seua gestió per davant de la salut de les persones”.

 El grup municipal de Compromís, mitjançant el seu portaveu i representant en la Mesa de Contractació de l’Ajuntament, Pau Alabajos, ha qualificat com a esperpèntica l’aplicació de la despesa pública per part del govern de Jesús Ros.

Alabajos ha explicat que en la darrera Mesa de Contractació de l’Ajuntament es donà llum verda per a la instal·lació de pantalles LED a Torrent per un valor de 150.303’42€, sent aquesta oferta la recomanada per a la seua adjudicació final.

En la mateixa Mesa de Contractació, celebrada el dia 6 de setembre, el govern municipal proposava els criteris per a l’adjudicació del servei de desinsectació i desinfecció del terme de Torrent, incloent també entre aquestes tasques la desratització, la desinsectació de les larves dels mosquits, el programa de control contra la legionel·la i el manteniment de les trampes UV.

Les ofertes econòmiques presentades per les dues empreses competidores, encarregades del control de plagues, varen ser de 75.552,67€ i 59.953€ respectivament, amb la qual cosa i encara que s’adjudicara per la major de les ofertes (75.552,67€) suposa que la despesa sanitària en desinsectació i desinfecció del terme de Torrent serà com a mínim inferior en 74.750,75€ a l’efectuada pel govern de Ros en la instal·lació de pantalles LED. Tot açò prenent com a referència l’oferta més alta, perquè si s’optara per la “barata” de 59.953€, la diferència encara seria major per 90.350,42€.

Aquesta despesa en desinfecció i desratització inclou teòricament les xarxes de clavegueram, les canalitzacions i l’enllumenat públic de tot el terme municipal, a més del control de mosquits i trampes UV en els centres de persones majors i els Mercats Municipals, així com el control de la legionel·la als col·legis i fonts públiques de Torrent.

Que ens expliquen com volen arribar a desinsectar i desinfectar tots els fronts municipals del terme de Torrent amb 74.750,75€ o amb 59.953€ (en cas quedar-se amb la més pobra), mentres que gasten 150.303,42€ en pantalles LED”, han declarat des del grup municipal de Compromís.

Castellano

Compromís califica como un nuevo despropósito de Ros que el Ayuntamiento gaste mucho más en pantallas informativas led que en la desinsectación y desratización de Torrent.

Pau Alabajos: “Con este hecho se demuestra que el gobierno de Ros prima el postureo de su gestión por delante de la salud de las personas”.

 El grupo municipal de Compromís, mediante su portavoz y representante en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, Pau Alabajos, ha calificado como esperpéntica la aplicación del gasto público por parte del gobierno de Jesús Ros.

Alabajos ha explicado que en la última Mesa de contratación del Ayuntamiento se dio luz verde para la instalación de pantallas LED en Torrent por un valor de 150.303’42€, siendo esta oferta la recomendada para su adjudicación final.

En la misma Mesa de contratación, celebrada el día 6 de septiembre, el gobierno municipal proponía los criterios para la adjudicación del servicio de desinsectación y desinfección del término de Torrent, incluyendo también entre estas tareas la desratización, la desinsectación de las larvas de los mosquitos, el programa de control contra la legionela y el mantenimiento de las trampas UV.

Las ofertas económicas presentadas por las dos empresas competidoras, encargadas del control de plagas, fueron de 75.552,67€ y 59.953€ respectivamente, con lo cual y aunque se adjudicara por la mayor de las ofertas (75.552,67€) supone que el gasto sanitario en desinsectación y desinfección del término de Torrent será como mínimo inferior en 74.750,75€ a la efectuada por el gobierno de Ros en la instalación de pantallas LED. Todo esto tomando como referencia la oferta más alta, porque si se optara por el “trueque” de 59.953€, la diferencia todavía sería mayor por 90.350,42€.

Este gasto en desinfección y desratización incluye teóricamente las redes de alcantarillado, las canalizaciones y el alumbrado público de todo el término municipal, además del control de mosquitos y trampas UV en los centros de personas mayores y los Mercados Municipales, así como el control de la legionela a los colegios y fuentes públicas de Torrent.

“Que nos expliquen como quieren llegar a desinsectar y desinfectar todos los frentes municipales del término de Torrent con 74.750,75€ o con 59.953€ (en caso quedarse con la más pobre), mientras que gastan 150.303,42€ en pantallas LED”, han declarado desde el grupo municipal de Compromís.

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *