Compromís per Torrent acusa Ros de paralitzar la seua proposta plenària per a dur l’aigua potable al Realó

Enllaç a la informació de referència(proposta plenària+sentència judicial): doc00863320190927114147   doc00863520190927114329

Torrent, 27 de setembre de 2019

 Valencià

Pau Alabajos (Portaveu Grup Compromís): “Els governs de Torrent porten 14 anys incomplint una sentència judicial i quan Compromís exigeix la seua aplicació el Govern no la notifica a la resta de grups municipals ni la inclou en la comissió informativa prèvia al Ple”.

 El 13 de setembre passat Compromís per Torrent va presentar per Registre del Ple municipal un projecte d’Acord municipal amb Eficàcia Jurídica Directa pel que se li exigeix al Govern de Ros que acomplisca amb la sentència 1274/2005, emesa l’11 de novembre de 2005 pel Tribunal Superior de Justícia Valencià, per la que s’obliga a l’Ajuntament de Torrent a prestar el servei OBLIGATORI d’abastiment domiciliari a 12 vivendes de la urbanització Monte-Hermoso, ubicada a la partida del Realó.

Aquesta sentència judicial no ha estat executada mai per cap dels governs que han gestionat l’Ajuntament de Torrent, tant socialistes com populars. De fet el 4 d’abril de 2011 el propi Tribunal Superior de Justícia va haver de dictar una Providència requerint l’Ajuntament de Torrent a què en el termini d’un mes acomplira amb tots els termes de la sentència judicial, simultàniament també li exigia que l’informara sobre la identitat completa de l’Autoritat o Funcionari responsable del compliment de la mateixa.

Amb aquestos antecedents el grup municipal de Compromís per Torrent, que prèviament s’havia reunit amb els veïns i veïnes del barri, va anunciar al Ple Ordinari de setembre que presentaria una proposta d’Acord amb Eficàcia Jurídica per tal que s’acomplira d’una vegada per totes amb aquesta sentència judicial que porta sense aplicar-se des de fa 14 anys. Aquesta proposta d’Acord es presentà per Registre del Ple de Torrent el dia 13 de setembre de 2019.

La sorpresa” per a Compromís és que estem a 27 de setembre i la nostra proposta encara no ha estat comunicada a la resta de grups de l’oposició, ni tampoc s’ha tractat en comissió tal i com marca la Llei de Règim Local, ha explicat Alabajos.

Les mocions i les propostes dels grups es notifiquen a la resta de membres del Ple en 24 o 48 hores després de presentar-se per Registre, han passat 14 dies i continuen amagant-la, han denunciat des de Compromís, on han explicat que el fet que sobre una proposta o acord d’un grup no s’haja elaborat encara un informe no implica que no es notifique a la resta de l’oposició.

Castellano

Compromís per Torrent acusa a Ros de paralizar su propuesta plenaria para llevar el agua potable al Realó.

Torrent, 27 de septiembre de 2019

 Pau Alabajos (Portavoz Grup Compromís): “Los gobiernos de Torrent llevan 14 años incumpliendo una sentencia judicial y cuando Compromís exige su aplicación el Gobierno no la notifica al resto de grupos municipales ni la incluye en la comisión informativa previa al Pleno”.

El 13 de septiembre pasado Compromís per Torrent presentó por Registro del Pleno municipal un proyecto de acuerdo municipal con Eficacia Jurídica Directa por el que se le exige al Gobierno de Ros que cumpla con la sentencia 1274/2005, emitida el 11 de noviembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, por la que se obliga al Ayuntamiento de Torrent a prestar el servicio OBLIGATORIO de abastecimiento domiciliario a 12 viviendas de la urbanización Monte-Hermoso, ubicada en la partida del Realó.

Esta sentencia judicial no ha sido ejecutada nunca por ninguno de los gobiernos que han gestionado el Ayuntamiento de Torrent, tanto socialistas como populares. De hecho el 4 de abril de 2011 el propio Tribunal Superior de Justicia tuvo que dictar una Providencia requiriendo al Ayuntamiento de Torrent a que en el plazo de un mes cumpliera con todos los términos de la sentencia judicial, simultáneamente también le exigía que le informara sobre la identidad completa de la Autoridad o Funcionario responsable del cumplimiento de la misma.

Con estos antecedentes el grupo municipal de Compromís per Torrent, que previamente se había reunido con los vecinos y vecinas del barrio, anunció en el Pleno Ordinario de septiembre que presentaría una propuesta de acuerdo con Eficacia Jurídica para que se cumpliera de una vez por todas con esta sentencia judicial que lleva sin aplicarse desde hace 14 años. Esta propuesta de Acuerdo se presentó por Registro del Pleno de Torrent el día 13 de septiembre de 2019.

“La sorpresa” para Compromís es que estamos a 27 de septiembre y nuestra propuesta todavía no ha sido comunicada al resto de grupos de la oposición, ni tampoco se ha tratado en comisión tal y como marca la Ley de Régimen Local, ha explicado Alabajos.

Las mociones y las propuestas de los grupos se notifican al resto de miembros del Pleno en 24 o 48 horas después de presentarse por Registro, han pasado 14 días y continúan escondiéndola, han denunciado desde Compromís, donde han explicado que el hecho que sobre una propuesta o acuerdo de un grupo no se haya elaborado todavía un informe no implica que no se notifique al resto de la oposición.

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació, Municipal, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *