Compromís per Torrent acusa el Govern del PSOE de mentir a la ciutadania sobre els sensors de contaminació

Enllaç a la informació de referència: Respostes Govern preguntes sensors de contaminació

Valencià

Pau Alabajos: “El govern informà als mitjans de comunicació que els 600 sensors ja estaven instal·lats a l’agost i ara ens assabentem que, o no funcionen, o encara no estan instal·lats en la seua totalitat”.

El govern municipal informà el 27 d’agost als mitjans de comunicació que s’havien instal·lat a la capital de l’horta sud 600 sensors per a mesurar la contaminació, dels quals 15 eren d’emissions de gasos i 2 de partícules.

Arran d’aquesta notícia el grup municipal de Compromís per Torrent va preguntar per registre d’entrada, el dia 26 de setembre, sobre els resultats arreplegats per aquestos sensors després d’un mes de la seua instal·lació oficial. Les preguntes estaven adreçades al govern municipal per a ser contestades al passat ple ordinari del mes d’octubre.

No obstant, des del govern municipal s’optà per contestar aquestes preguntes per escrit, de tal manera que en les seues respostes s’indica que els sensors de qualitat de l’aire estan instal·lats 3 dels 15 previstos, mentre que els de soroll s’han instal·lat 3 dels 20 programats.

En quant als sensors de partícules el govern ha respost a Compromís que estan instal·lats però encara no s’han calibrat ni ajustat de tal manera que els seus registres no tenen validesa actualment.

Finalment les respostes conclouen informant que no s’ha pres encara cap mesura per a reduir la contaminació donat que els esmentats sensors o no estan instal·lats o no funcionen adequadament, en no estar calibrats.

Per al grup municipal de Compromís aquestos fets demostren que la informació que sovint ofereix el govern a la ciutadania és falsa i en moltes ocasions esbiaixada, obeint més a un interés de fer creure a la població informacions que els propis tècnics desmenteixen a posteriori.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT ACUSA AL GOVERN DEL PSOE DE MENTIR A LA CIUDADANIA SOBRE LOS SENSORES DE CONTAMINACIÓN

Pau Alabajos: “El gobierno informó a los medios de comunicación que los 600 sensores ya estaban instalados en agosto y ahora nos enteramos que, o no funcionan, o todavía no están instalados en su totalidad”.

El gobierno municipal informó el 27 de agosto a los medios de comunicación que se habían instalado en la capital de l’Horta Sud 600 sensores para medir la contaminación, de los cuales 15 eran de emisiones de gases y 2 de partículas.

A raíz de esta noticia el grupo municipal de Compromís per Torrent preguntó por registro de entrada, el día 26 de septiembre, sobre los resultados recogidos por estos sensores después de un mes de su instalación oficial. Las preguntas estaban dirigidas al gobierno municipal para ser contestadas en el pasado pleno ordinario del mes de octubre.

No obstante, desde el gobierno municipal se optó por contestar estas preguntas por escrito, de tal manera que en sus respuestas se indica que los sensores de calidad del aire están instalados 3 de los 15 previstos, mientras que los de ruido se han instalado 3 de los 20 programados.

En cuanto a los sensores de partículas el gobierno ha respondido a Compromís que están instalados pero todavía no se han calibrado ni ajustado de tal manera que sus registros no tienen validez actualmente.

Finalmente las respuestas concluyen informando que no se ha tomado todavía ninguna medida para reducir la contaminación dado que los mencionados sensores o no están instalados o no funcionan adecuadamente, al no estar calibrados.

Para el grupo municipal de Compromís estos hechos demuestran que la información que a menudo ofrece el gobierno a la ciudadanía es falsa y en muchas ocasiones sesgada, obedeciendo más a un interés de hacer creer a la población informaciones que los propios técnicos desmienten  a posteriori.

Arxivat en: Documents, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *